Випуск журналу 5(17)

Титулка

Зміст

Луцький А. І. Перспективи позитивістської ідеології в умовах глобалізації (історико-правовий аспект)

Луцький М. І. Правові засади реалізації ідеї соборності  (до 100 річчя з моменту створення ЗУНР)

Євдокимов В. В. Правові засади системи парламентаризму Австро-Угорщини, та особливості її реалізації в Галичині

Зварич Р. В. Процес формування та реалізації регулятивної функції капіталістичного права

Биркович О. І. Концепт правди в судовій системі Київської Русі

Волковецька С.В. Правове виховання молоді як необхідна умова української демократії

Книш В.В. Перспективи розвитку інституту конституційно-правової відповідальності в Україні

Андрухів О. І. Порівняльна характеристика правових заходів радянського та польського урядів міжвоєнних десятиліть у сфері протидії дитячої безпритульності

Федик Л. Б. Правова культура учасників виборчого процесу у східній Галичині кінця ХІХ – початку ХХ століття

Віконський В. В. Теоретично-правовий аналіз поліфункціональності сучасного українського права

Веркалець І. Д. Правова психологія в механізмі реалізації права

Аронов Я. Правова культура юриста

Довганич В. А. Ідеологія соціал-демократичного спрямування та етапи її трансформації у правовій свідомості галичан кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Кузь С. В. Концепція функціональності в теорії природного права

Шевчук Л. В. Відображення правової ідеології в конституційних актах Західноукраїнської Народної Республіки

Івасин О. Р. Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративному судочинстві: спеціальні способи

Миколаєнко Ю. І. Права людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в основних концепціях сучасного праворозуміння

Жуковська Л. А. Проблеми законодавчого визначення завдань спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції в Україні

Бабецька І. Я. Класифікація інтересу як цивільно-правової категорії

Гуйван П. Д. Часова визначеність національної правової системи

Піцик Х. З. Правовий статус спадкоємців при спадкуванні за законом

Саветчук В. М. Виконання та відповідальність за невиконання договору про злиття (приєднання) за законодавством України та ЄС

Стратонов В. М., Чесакова М. С. Тактика проведення слідчого експерименту в умовах протидії розслідуванню злочинів

Шахова К. В. Сучасний стан правового регулювання оперативно-розшукової протидії злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності особи

Габуда А. С., Сав’юк О. В. Проблеми криміналізації шантажу

Гуцуляк М. Я., Равлюк І. І. Параметризація поняття корупції в нормативно-правовій площині: дефініції, ознаки та проблеми регламентації

Огерук І. С. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та Республіки Молдова у сфері протидії корупції

Плескач О. Ю. Окремі особливості оперативно-розшукового забезпечення кримінальних проваджень за фактом розшуку осіб, зниклих  безвісти

Дан А. В. Причини та умови використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом в Україні

Вихідні дані