Випуск журналу за 2012р. №5

Титулка

Зміст

Костицький М. В. Про деякі концептуальні проблеми сьогоднішнього конституційного процесу

Луцький І. М. Історичні етапи філософсько-правової думки України

Луцький А. І. Правова регламентація права на захист згідно чинного законодавства

Луцький М. І. Cудова експертиза в юрисдикційному процесі

Луцький Р. П. Співвідношення моралі та позитивного права з точки зору західноєвропейських вчених-теоретиків

Редько А. Г. Підготовка та добір керівних кадрів для компартійної командно-адміністративної системи влади та управління в західних областях УРСР в 40-60 рр. ХХ ст.

Ковалик В. В. Відновлення органів НКВС і міліції  та їх кадрове забезпечення на території Станіславщини в 1944-1946 роках

Шабуніна В. В. Європейське приватне право: шляхи уніфікації, переваги та недоліки

Косьмій М. М. Християнська етика в житті українців в період від тоталітаризму до демократії

Семенюк В. В. Особливості втілення Християнських засад у положеннях універсалів Центральної Ради УНР та конституції УНР

Черник Н. С. Смерть як неприпустиме покарання засуджене церковною владою

Чайковський С. В. Рефлексія правоповажних інтенцій особистості у ретроспекції правової соціалізації

Бровко Н. І. Захист особистої свободи індивіда як теоретико-світоглядна засада попередження та протидії торгівлі людьми

Ганьба О. Б. Особливості правової поведінки суб’єктів охорони державних кордонів

Книш В. В. Особливості позитивної (перспективної) та негативної (ретроспективної) конституційно-правової відповідальності органів прокуратури

Глазунова С. М. Проблеми визначення правового статусу населених пунктів

Возьний В. І. Теоретичні проблеми кримінальної відповідальності за «умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу» (ст. 347 КК України)

Смушак О. М. Приховування злочину проблеми і перспективи Законодавчого регулювання

Василевич В. В. Теоретичні проблеми кримінологічного прогнозування

Мельник П. В. Злочини проти довкілля республіки Польща: кримінально-правовий і кримінологічний аспект

Острогляд О. В., Береський Я. О. Окремі теоретичні аспекти розуміння тактики захисту в кримінальному процесі України

Гончар Т. О. Деякі проблеми законодавчого визначення окремих видів покарань щодо неповнолітніх

Федорак Л. М. Конкуренція пом’якшуючих та обтяжуючих покарання обставин при його призначенні

Созанський Т. І. Кваліфікація двох або більше злочинів передбачених різними частинами однієї статті КК України

Марисюк К. Б. До питання про реформування системи майнових покарань на українських землях у перші роки проголошення радянської влади (1917-1922 рр.)

Гуцуляк М. Я., Ременяк С. Ю. Кримінально-правові аспекти відповідальності за розбещення неповнолітніх

Турчак І. О. Підстави припинення цивільно-правового договору

Вітовська І. В. Особливості міжнародної еколого-правової відповідальності суб’єктів міжнародного права за правопорушення у галузі охорони навколишнього природного середовища

Грицан О. А. Зміст охорони та раціонального використання надр

Данчул О. С. Державна служба охорони при МВС України Як суб’єкт профілактики адміністративних правопорушень

Стеблинська О. С. Забезпечення міжнародних стандартів прав людини і громадянина в контексті удосконалення діяльності органів внутрішніх справ України

Черепій П. М. Теоретичні засади здійснення кримінального правосуддя

ЕКОНОМІКА

Щурик М. В. Фінансове забезпечення розвитку дрібних земельних господарств

Тимоць М. В. Кадри як головна компонента генезису новацій в аграрній сфері

Ходан М. М. Концептуальне вирішення економічних основ розвитку туризму в напрямку збереження історико-культурної  спадщини прикарпатського регіону

Перович Д. М. Роль торгівлі в покращенні добробуту населення Івано-франківської області

Петрина М. Ю., Солтан Н. Я. Використання зарубіжного досвіду в удосконаленні податкової системи України

Рижий І. Б. Трансформація економіки України: тенденції та перспективи

Царук О. О. Загальні принципи встановлення та розвитку збутових систем

Івашків Т. С., Борович О. В. Аналітичне забезпечення управління витратами за центрами відповідальності

Цюцяк І. Л. Удосконалення методики формування ефективного результату діяльності та його обліково-звітного відображення

Васильєв О. В., Васильєв В. О. Новий погляд на «розподіл багатства» з позицій розуміння закону збереження праці