Випуск журналу за 2016р. №1(13)

Завантажити журнал одним файлом

Титулка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ПИТАННЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА, СОЦІОЛОГІЇ ПРАВА ТА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Луцький М. І. Правові аспекти законодавчої діяльності ЗУНР у сфері трудового законодавства

Онищук І. І. Правовий моніторинг із використанням цифрових технологій: інноваційний підхід

Шестопалова Л. М. Російський виклик світопорядку: поіменування

Андрухів О. І. Розвиток правового регулювання пропагування тверезого способу життя та реклами алкогольних напоїв в Україні

Гаврецька М. Й. Правовий режим української мови в органах судової влади Другої Речі Посполитої

Гуменюк Т. І. Історико-правові умови функціонування юридичної науки в Українській РСР (друга половина ХХ ст.)

Федик Л. Б. Політико-правові погляди Митрополита А. Шептицького

Ілин Л. М. Еволюція правосприйняття українців починаючи з середини ХІХ ст.

Полатайко І. В. Поняття та ознаки правової ідеології як методологічна основа для дослідження особливостей її втілення у правових системах сучасності

Яцук Н. Є. Проблеми української правової реальності як визначального чинника євроінтеграційних зрушень: крізь призму досвіду соціологічної школи права

Кузь С. В. Теоретико-методологічні засади праворозуміння

Кладченко А. О. Становлення національного законодавства по боротьбі з корупцією

Гуркова А. В. Місцеве самоврядування України та його нормотворчість: історико-правовий

Гальонкіна Ю. С. Юридична освіта як соціокультурний феномен

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС,
ФІНАНСОВЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО. СУДОУСТРІЙ,
ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Білінський Д. О. Про перспективи запровадження в Україні європейського досвіду правового регулювання публічних фінансових відносин

Глусенко А. С. Принципи бюджетної системи України як підґрунтя реалізації міжбюджетних відносин

Ємельянова О. О. Безнадійний податковий борг: актуальні проблеми визнання та погашення

Лісняк В. І. Реалізація стимулюючої функції податку у правовій формі диференціації податкової ставки

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, СІМЕЙНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС.
ТРУДОВЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Луцький А. І. Особливості укладення та зміст договорів у сфері альтернативної енергетики

Зуєва О. А. Мирова угода в процедурі банкрутства

Турчак І. О., Мельник П. В. Загальна характеристика законодавства Європейського Союзу та України у сфері туризму

Жукевич І. В. Оптимізація виконання судових рішень у цивільних справах

Бабецька І. Я. Охорона та захист промислової власності в Україні

Пленюк М. Д. Про деякі напрямки удосконалення загальних положень про зобов’язання у Цивільному кодексі України

Чернюк В. І. Аналіз законодавства та проблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності

Шулятицький С. І. Особливості розгляду цивільних справ щодо встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України

Войцеховська Х. В. Припинення діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: теоретичні та практичні аспекти

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО. ТРУДОВЕ
ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Марич Х. М. Території та ресурси у галузі рекреації: еколого-правові  поняття

Книш В. В., Касіянчук В. Д. Правове забезпечення організації виробництва паливних гранул (пелет) як альтернативного джерела енергії

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО.
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА ТА СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

Басиста І. В. Правові погляди Івана Франка: окремі грані

Острогляд О. В. Нормативно-правова основа протидії торгівлі людьми

Стеблинська О. С., Міщенко П. Г. Міжнародні стандарти забезпечення прав людини як складова діяльності органів кримінально-виконавчої системи України

Огерук І. С. Проблеми протидії злочинності мігрантів

Гуцуляк М. Я., Сьоміна Н. А. Особливості проведення огляду місця події при розслідуванні розкрадання у сфері будівництва

Наголова І. Ю. Встановлення способу вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування

Стеблинська О. С., Ярмолюк О. В. Окремі питання втечі з місць позбавлення волі або з-під варти

РЕЦЕНЗІЇ

Рогач О. Я. Сучасні підходи до системи права і законодавства ЗУНР [Рецензія на монографію Луцького М. І. Право і система законодавства Західно-Української Народної Республіки : монографія / М. І. Луцький. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 412 с.]

Лемак В. В. Сучасні виміри позитивного права [Рецензія на монографію Луцького Р. П. Позитивне право в контексті сучасних наукових реалій / Р. П. Луцький. – Івано-Франківськ, 2016 – 412 с.]

Вихідні дані