Випуск журналу за 2017р. №4(16)

Завантажити журнал одним фалом

Титулка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ПИТАННЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА, СОЦІОЛОГІЇ ПРАВА ТА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 Луцький А. І. Історико-правовий досвід формування правової ідеології в Україні

 Луцький М. І. «Проект основ державного устрою ЗУНР»: правовий зміст та перспективи реалізації

Зварич Р. В., Гривнак Б. Л. Регулятивна функція права у системі функцій права

Андрухів О. І. Історико-правовий досвід застосування карально-профілактичних заходів для подолання злочинності серед неповнолітніх

Ілин Л. М. Джерела до вивчення нормотворчої діяльності Галицького крайового сейму

Косьмій М. М. Втілення основоположних світоглядних засад архітектури та будівництва в античному праві

Луцький Р. П. Співвідношення категорій «людина» – «позитивне право»

Федик Л. Б. Дисидентський рух як форма протидії державним та партійним органам радянської влади в 60-80-х рр. ХХ ст.: історико-правовий аспект

Довганич В. А. Вплив правової системи імперії Габсбургів на формування правових ідеологічних цінностей у Галичині другої половини ХІХ ст.

Гуркова А. В. Порядок оскарження актів органів місцевого самоврядування

Кузь С. В. Реалізація функцій права у контексті механізму правового регулювання

Середюк В. Ю. Національна політика російського уряду та формування «українського питання» у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

Шевчук Л. В. Ідеологічні засади «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» 1710 р.

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО. СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Івасин О. Р. Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративному судочинстві: спеціальні способи

Бойчук І. М., Копистинська І. М. Проблеми вдосконалення нормативно-правового регулювання інформаційного законодавства в Україні

Чорнописький П. Б. Теоретико-методологічні аспекти розуміння децентралізації влади як конституційно-правового явища

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, СІМЕЙНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ТРУДОВЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Бабецька І. Я., Бзова А. І. Практика застосування рішень Європейського суду з прав людини у цивільному законодавстві України

Жукевич І. В. Поняття, види та форми судового контролю за виконанням рішень у цивільних справах

Книш В. В., Касіянчук В. Д., Боцюрко В. І., Косьмій М. М. Криховецький І. З., Касіянчук М. В. Правове забезпечення організації вирощування, переробки та використання топінамбура

Фомінова А. О. Становлення та розвиток законодавства про дисциплінарну відповідальність державних службовців в Україні

Слободян І. Ю. Роль профспілки як суб’єкта колективних трудових правовідносин

Цопіна Н. Л. До питання про суб’єктний склад договору довічного утримання (догляду)

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА ТА СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

Басиста І. В., Розкошинська С. О., Палійчук І. В. Ювенальна юстиція в Україні: окремі проблеми та шляхи їх вирішення

Тимчишин А. М. Окремі криміналістичні аспекти боротьби зі злочинністю

Таволжанський О. В. Основи державної кіберполітики України: формування та реалізація

Острогляд О. В. Конституційна скарга як засіб комунікації громадян і держави та спосіб вдосконалення кримінально-правового регулювання

Огерук І. С. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та Грузії у сфері службової діяльності

Благодир А. А., Благодир С. М., Благодир В. С. Окремі питання відшкодування шкоди завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду

Ковальчук С. О. Методологія вчення про речові докази у кримінальному процесі

Гануляк Е. М. Диспозитивний метод у кримінально-правовій політиці: загальна характеристика

Вихідні дані