ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЇ

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЇ

Список використаних джерел нумерується в алфавітному порядку/ Cпочатку подаються автори на кирилиці, потім на іноземній мові (на мові оригіналу).
Бібліографічний опис літературних джерел здійснюється відповідно до стандартів, ДСТУ 3008–95, ДСТУ 3582–97, ГОСТ 7.12–93 ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, ДСТУ 6095:2009, ДСТУ 7093:2009 (див. «Бюлетень ВАК України». – 2011. – № 9-10).
Посилання на використану літературу та джерела у тексті зазначаються в кінці речення у квадратних дужках, наприклад [1, с. 33].