Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу № 12(24)

`
1

Титулка

Детальніше
2

Зміст

Детальніше
3

Завантажити весь журнал у форматі PDF

Детальніше
4

Андрухів О. І. Юридичні підстави інкорпорації СРСР Галичини у 1939 році

Детальніше
5

Вовк В. М. «Правове нормотворення» vs «правова нормотворчість»

Детальніше
6

Гуменюк Т. І. Ключові виміри кризових процесів в ЄС: сучасні аспекти

Детальніше
7

Дідич Т. О. Перспективи розвитку правоутворення в Україні крізь призму застосування прогностичного методу дослідження

Детальніше
8

Жупник В. В. Теоретична база дослідження процесу становлення органів поліції на західноукраїнських землях у 1944-1953 роках

Детальніше
9

Зварич Р. В., Гривнак Б. Л. Динаміка регулятивної функції українського права в контексті європейської та міжнародної правової гармонізації

Детальніше
10

Кельман М. С., Кельман Р. М. Верховенство права у сфері правової теорії і практики України

Детальніше
11

Федик Л. Б. Спроби подолання дефіциту імперативним методом правового регулювання в умовах перебудови (на прикладі Івано-Франківської області)

Детальніше
12

Завгородній В. А. Правоінтерпретаційні акти Європейського суду з прав людини

Детальніше
13

Магновський І. Й. Інститут громадських об’єднань у системі забезпечення прав людини в Україні: конституційно-правовий аспект

Детальніше
14

Сазонова А. О. Шляхи вдосконалення законодавчого регулювання оподаткування фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність

Детальніше
15

Перепьолкін С. М. Імплементація принципів, норм і стандартів міжнародного митного права: індивідуальний та спільний рівні

Детальніше
16

Гуйван П. Д. Загальна концепція щодо часу реалізації права на захист

Детальніше
17

Долинська М. С. Християнська релігія та нотаріат: точки дотику

Детальніше
18

Жукевич І. В. Зарубіжний досвід судового контролю за виконанням рішень у цивільному судочинстві

Детальніше
19

Калашник О. М., Саган Д. О. Використання біженцями електронних доказів у цивільному процесі

Детальніше
20

Lagutina I. Supervision and control over observance of labour legislation by state labour service of Ukraine

Детальніше
21

Піцик Х. З. Правове регулювання речових прав на чуже майно за кордоном

Детальніше
22

Суббот А. І., Корнєєв Ю. В. Роль державних органів по забезпеченню діяльності управління охороною, використанням та відтворенням лісів

Детальніше
23

Ходак С. М. Способи захисту інтересів у сімейному праві

Детальніше
24

Острогляд О. В., Ілин Л. М. Кримінально-правова політика щодо смертної кари в Україні: історико-правовий огляд ХХ-ХХІ століть

Детальніше
25

Перцович Ю. М. Деякі проблемні аспекти дослідження питань, поставлених перед судовим експертом, що стосуються овердрафтного кредитування

Детальніше
26

Письменський Є. О. Кримінальні правопорушення проти моральності: порівняльно-правова характеристика законодавства України та країн Балтії

Детальніше
27

Тома М. Г. «Злочинне лідерство» у проєкті Кримінального кодексу України

Детальніше

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького