Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу №10

`
1

Титулка

Детальніше
2

Зміст

Детальніше
3

Психологічні фактори впливу на особу злочинця

Детальніше
4

Вплив ідей екзистенціалізму на право та правову ідеологію

Детальніше
5

Позитивне право як баланс раціонального співвідношення державної волі та волі громадян

Детальніше
6

Християнські засади австрійського цивільного та кримінального законодавства як основа правової системи ЗУНР

Детальніше
7

Вплив морально-правових норм на регулювання сучасних містобудівних відносин в Україні

Детальніше
8

Правовий режим української мови в органах самоврядування Східної Галичини в складі Австрії, Австро-Угорщини

Детальніше
9

Використання законодавства як форми «обґрунтованого» насильства

Детальніше
10

Людина в сучасній європейській правовій культурі

Детальніше
11

Вплив партійних рішень і постанов на процеси становлення й функціонування радянської держави

Детальніше
12

Техніка правового моніторингу в Україні: об’єкти та суб’єкти

Детальніше
13

Українська правнича термінологія в діловодстві державних органів та судівництві на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття

Детальніше
14

Юридичні гарантії охорони та захисту конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні

Детальніше
15

Методологічні засади розуміння сутності та ознак конституційно-правової відповідальності суб’єктів конституційних правовідносин

Детальніше
16

Економічна політика держави як предмет адміністративно-правового дослідження

Детальніше
17

Рівноправ’я громадян незалежно від етнічного походження

Детальніше
18

Поняття, основні риси і принципи державної служби як інституту адміністративного права

Детальніше
19

Правосуб’єктність українського народу як особливого суб’єкта конституційно-правових відносин

Детальніше
20

Система спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції – доцільність реформи

Детальніше
21

Проблеми судового розгляду цивільних справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

Детальніше
22

Дефект волі у правочині, вчиненого адієздатною особою

Детальніше
23

Договір купівлі-продажу частки за законодавством України та країн ЄС

Детальніше
24

Суб’єкти кримінально-правової політики: поняття та загальна характеристика

Детальніше
25

Громадські роботи в системі кримінальних покарань

Детальніше
26

Удосконалення засад кредитування сільськогосподарських підприємств

Детальніше
27

Метод аналізування стану управління виробничими запасами на вітчизняних машинобудівних підприємствах

Детальніше
28

Аналіз сучасного стану обліку розрахунків за податком на прибуток

Детальніше
29

Енергетична надійність як критерій оцінювання енергетичної безпеки національної економіки

Детальніше
30

Особливості управління газотранспортною системою України в умовах євроінтеграції

Детальніше
31

Система показників економіки праці в управлінні кадровим потенціалом організації

Детальніше
32

Концептуальної моделі управління поведінкою споживача та їх розробка в межах туристичної галузі Прикарпаття

Детальніше
33

Основні підходи до вивчення оціночних моделей визначення рівня транскордонного співробітництва

Детальніше
34

Маркетингові дослідження як ключовий елемент управління рекламою

Детальніше
35

Соціально-економічний прогноз в управлінні сталим урбаністичним розвитком міста Івано-Франківська

Детальніше
36

Визначення стратегічних напрямів подальшого розвитку міжнародного страхового ринку в умовах глобалізації

Детальніше
37

Особливості обліку додаткового капіталу у товариствах з обмеженою відповідальністю

Детальніше
38

Теоретико-концептуальні засади банківської системи

Детальніше
39

Онтологічні та духовні засади відтворення природоресурсної сфери: регіональний зріз

Детальніше

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького