Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу №5

`
1

Титулка

Детальніше
2

Зміст

Детальніше
3

Про деякі концептуальні проблеми сьогоднішнього конституційного процесу

Детальніше
4

Історичні етапи філософсько-правової думки України

Детальніше
5

Правова регламентація права на захист згідно чинного законодавства

Детальніше
6

Cудова експертиза в юрисдикційному процесі

Детальніше
7

Співвідношення моралі та позитивного права з точки зору західноєвропейських вчених-теоретиків

Детальніше
8

Підготовка та добір керівних кадрів для компартійної командно-адміністративної системи влади та управління в західних областях УРСР в 40-60 рр. ХХ ст.

Детальніше
9

Відновлення органів НКВС і міліції та їх кадрове забезпечення на території Станіславщини в 1944-1946 роках

Детальніше
10

Європейське приватне право: шляхи уніфікації, переваги та недоліки

Детальніше
11

Християнська етика в житті українців в період від тоталітаризму до демократії

Детальніше
12

Особливості втілення Християнських засад у положеннях універсалів Центральної Ради УНР та конституції УНР

Детальніше
13

Смерть як неприпустиме покарання засуджене церковною владою

Детальніше
14

Рефлексія правоповажних інтенцій особистості у ретроспекції правової соціалізації

Детальніше
15

Захист особистої свободи індивіда як теоретико-світоглядна засада попередження та протидії торгівлі людьми

Детальніше
16

Особливості правової поведінки суб’єктів охорони державних кордонів

Детальніше
17

Особливості позитивної (перспективної) та негативної (ретроспективної) конституційно-правової відповідальності органів прокуратури

Детальніше
18

Проблеми визначення правового статусу населених пунктів

Детальніше
19

Теоретичні проблеми кримінальної відповідальності за «умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу» (ст. 347 КК України)

Детальніше
20

Приховування злочину проблеми і перспективи Законодавчого регулювання

Детальніше
21

Теоретичні проблеми кримінологічного прогнозування

Детальніше
22

Злочини проти довкілля республіки Польща: кримінально-правовий і кримінологічний аспект

Детальніше
23

Окремі теоретичні аспекти розуміння тактики захисту в кримінальному процесі України

Детальніше
24

Деякі проблеми законодавчого визначення окремих видів покарань щодо неповнолітніх

Детальніше
25

Конкуренція пом’якшуючих та обтяжуючих покарання обставин при його призначенні

Детальніше
26

Кваліфікація двох або більше злочинів передбачених різними частинами однієї статті КК України

Детальніше
27

До питання про реформування системи майнових покарань на українських землях у перші роки проголошення радянської влади (1917-1922 рр.)

Детальніше
28

Кримінально-правові аспекти відповідальності за розбещення неповнолітніх

Детальніше
29

Підстави припинення цивільно-правового договору

Детальніше
30

Особливості міжнародної еколого-правової відповідальності суб’єктів міжнародного права за правопорушення у галузі охорони навколишнього природного середовища

Детальніше
31

Зміст охорони та раціонального використання надр

Детальніше
32

Державна служба охорони при МВС України Як суб’єкт профілактики адміністративних правопорушень

Детальніше
33

Забезпечення міжнародних стандартів прав людини і громадянина в контексті удосконалення діяльності органів внутрішніх справ України

Детальніше
34

Теоретичні засади здійснення кримінального правосуддя

Детальніше
35

Фінансове забезпечення розвитку дрібних земельних господарств

Детальніше
36

Кадри як головна компонента генезису новацій в аграрній сфері

Детальніше
37

Концептуальне вирішення економічних основ розвитку туризму в напрямку збереження історико-культурної спадщини прикарпатського регіону

Детальніше
38

Роль торгівлі в покращенні добробуту населення Івано-франківської області

Детальніше
39

Використання зарубіжного досвіду в удосконаленні податкової системи України

Детальніше
40

Трансформація економіки України: тенденції та перспективи

Детальніше
41

Загальні принципи встановлення та розвитку збутових систем

Детальніше
42

Аналітичне забезпечення управління витратами за центрами відповідальності

Детальніше
43

Удосконалення методики формування ефективного результату діяльності та його обліково-звітного відображення

Детальніше
44

Новий погляд на «розподіл багатства» з позицій розуміння закону збереження праці

Детальніше

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького