Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу №7

`
1

Титулка

Детальніше
2

Зміст

Детальніше
3

Деякі аспекти філософських і методологічних проблем наук процесуального права

Детальніше
4

Філософські підходи до розуміння взаємодії права та релігії (на прикладі їх трансформації у державну політику)

Детальніше
5

Філософсько-правові підходи до розуміння структури та змісту правової ідеології

Детальніше
6

Використання опитувальників та проективних тестів у судово-психологічній експертизі в адміністративному процесі

Детальніше
7

Нормативне закріплення принципів права як чинник досконалості нормативно-правових актів України

Детальніше
8

Теоретичні засади використання поведінкового та ситуативного підходів в компаративних та інших юридичних дослідженнях

Детальніше
9

Політична юстиція як засіб втілення політичних репресій

Детальніше
10

Втілення морально-етичних засад суспільства у правозастосуванні (теоретико-правові аспекти)

Детальніше
11

Морально-етична основа християнських духовних цінностей

Детальніше
12

Церква – соціально-релігійний інститут громадянського суспільства

Детальніше
13

Криза перебудовчих процесів у радянській державі (1985-1991 рр.)

Детальніше
14

Використання здобутків західноукраїнських правників у подальших працях з формування і унормування національної правничої термінології

Детальніше
15

Християнський зміст системи судочинства Української держави Гетьмана Скоропадського

Детальніше
16

Особливості дослідження проблематики конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина

Детальніше
17

Значення інформації у діяльності органів прокуратури України

Детальніше
18

Загальнотеоретичні підходи до розуміння принципів адміністративного права

Детальніше
19

Поняття та зміст захисту прокурором прав і свобод дітей

Детальніше
20

Кримінальне судочинство Федеративної Республіки Німеччина та його структура

Детальніше
21

Розвиток електронного судочинства в Україні: проблемні питання

Детальніше
22

Аналіз позитивного досвіду конституційно-правової відповідальності (на підґрунті конституціоналізму зарубіжних країн

Детальніше
23

Особливості укладання угоди про визнання винуватості у справах за участю неповнолітніх (зарубіжний досвід)

Детальніше
24

Особливості правового статусу державного службовця

Детальніше
25

Органи внутрішніх справ як суб’єкти реалізації функцій захисту прав людини в демократичному суспільстві

Детальніше
26

Окремі аспекти реалізації принципу державної мови у цивільному процесі України

Детальніше
27

Проблеми споживання як форми цивільного примусу

Детальніше
28

Правові особливості аукціонного товарообігу в порівняльно-історичній ретроспективі

Детальніше
29

Взаємна відповідальність учасників багатостороннього договору

Детальніше
30

Теоретико-правові та практично-прикладні аспекти правового регулювання особистих немайнових прав в Україні

Детальніше
31

Види громадських об’єднань в Україні: питання законодавчої плутанини та теоретичний пошук способів її розв’язання

Детальніше
32

Загальновизнані міжнародно-правові екологічні принципи як складова національних правових систем

Детальніше
33

Аналіз окремих положень нового Закону України «Про зайнятість населення»

Детальніше
34

Обмеження прав на використання земель енергетики в Україні

Детальніше
35

Процесуальний порядок закриття кримінального провадження під час досудового розслідування

Детальніше
36

Наукові засади визначення факторів, що обумовлюють виникнення у кримінально-виконавчих установах надзвичайних подій кримінального характеру

Детальніше
37

Наслідки укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні

Детальніше
38

Кримінально-правовий аналіз примушення у складі злочину, передбаченого ч. 3 ст. 342 КК України

Детальніше
39

Деякі аспекти предмету злочину, передбаченого ст. 359 Кримінального Кодексу України

Детальніше
40

Карні проступки проти довкілля Республіки Польща

Детальніше
41

Окремі теоретичні аспекти розуміння методики захисту в кримінальному процесі України

Детальніше
42

Правові та моральні засади суддівського розсуду як фактор позитивної відповідальності суддів

Детальніше
43

Деякі аспекти видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиції) за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року

Детальніше
44

Проблеми взаємодії дільничних інспекторів міліції з іншими суб’єктами протидії насильству в сім’ї

Детальніше
45

Охорона та захист лісових земель як найважливіші компоненти відтворювального процесу

Детальніше
46

Специфіка впровадження маркетингових інновацій на підприємствах туристичної галузі

Детальніше
47

Транскордонне спiвробiтництво як стратегічний чинник сучасного розвитку зовнішньоекономічної діяльності прикордонних регіонів

Детальніше
48

Основні напрями вдосконалення механізму прямого оподаткування аграрного сектору

Детальніше
49

Теоретичні засади раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів

Детальніше
50

Ефективність використання паливних гранул (пеллет) для виробництва альтернативної енергії

Детальніше
51

Реклама як комунікація

Детальніше
52

Переваги та недоліки в системі прямого і непрямого оподаткування

Детальніше
53

Ризики в оподаткуванні та їх вплив на податкову безпеку держави

Детальніше
54

Особливості фінансової діяльності державних підприємств в Україні

Детальніше
55

Деякі питання конкурентоспроможності освітньої послуги

Детальніше
56

Становлення та розвиток колективно-договірного регулювання в системі соціального партнерства України

Детальніше
57

Показники соціально-економічної безпеки

Детальніше
58

Методи оцінки соціально-економічного розвитку територій, як важливий чинник удосконалення державного регулювання розвитку регіонів

Детальніше
59

Бухгалтерський та податковий аспекти обліку малоцінних необоротних матеріальних активів: основні відмінності та неузгодженості, проблеми обліку

Детальніше
60

Вихідні дані

Детальніше

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького