Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу №8

`
1

Титулка

Детальніше
2

Зміст

Детальніше
3

Особливості проведення судово-психологічної експертизи в адміністративному процесі

Детальніше
4

Релігійний чинник у процесі українського націотворення (політико-правовий аспект)

Детальніше
5

Правовое государство в типологическом измирении

Детальніше
6

Правовий зміст ідеології українського консерватизму

Детальніше
7

Кодифікаційна техніка як засіб удосконалення нормативно-правових актів України

Детальніше
8

Формування ідей федералізму у Галичині у другій половини ХІХ – початку ХХ ст. та їх реалізація у політико-правовій діяльності ЗУНР

Детальніше
9

Проблема збереження національної ідентичності в інформаційному суспільстві: українська перспектива

Детальніше
10

Вплив глобальних тенденцій цивілізації на розвиток української держави та права

Детальніше
11

Правовий моніторинг – інструмент забезпечення ефективного функціонування правової системи

Детальніше
12

Форми реалізації права на захист в українському праві: проблемні питання

Детальніше
13

Законодавчо-правова база антикорупційної діяльності в Україні: проблеми, перспективи і міжнародний досвід

Детальніше
14

Правове регулювання національно-політичних прав українців у складі імперії Габсбургів

Детальніше
15

Християнські засади судочинства періоду Директорії УНР та ЗУНР

Детальніше
16

До питання реформування місцевої публічної влади в громадах, які територіально знаходяться у складі інших

Детальніше
17

Основні завдання кримінального судочинства у сучасній державі

Детальніше
18

Принципи конституційно-правової відповідальності суб’єктів державно-політичних відносин

Детальніше
19

Загальне виборче право як засада парламентських виборів в Україні

Детальніше
20

Зміст права на особисті папери у цивільному праві України

Детальніше
21

Поняття та види соціальних прав і свобод людини і громадянина

Детальніше
22

Копілефт: поняття та проблеми правового регулювання

Детальніше
23

Корпоративні правовідносини та корпоративні права: до проблеми визначення поняття

Детальніше
24

Відмежування договору побутового підряду від суміжних договорів

Детальніше
25

Кримінальні проступки проти довкілля

Детальніше
26

Адаптація неповнолітніх, які відбувають покарання у виді позбавлення волі як обов’язкова умова виправлення та ресоціалізації

Детальніше
27

Законодавча регламентація кримінальної відповідальності за катування в Україні

Детальніше
28

Сучасне розуміння способів (методів) реалізації кримінально-правової політики

Детальніше
29

Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних з використанням малолітньої дитини для заняття жебрацтвом

Детальніше
30

Деякі особливості інвестиційної діяльності в областях Карпатського регіону

Детальніше
31

Регенерація, раціональне використання та охорона лісів Карпатського макрорегіону: проблеми та шляхи їх вирішення

Детальніше
32

Особливості криз та кризових явищ на підприємствах із газопостачання та газифікації

Детальніше
33

Особливості управління освітою в умовах інноваційного розвитку

Детальніше
34

Вплив та оцінка мезофакторів формування зайнятості населення праценадлишкового регіону

Детальніше
35

Особливості маркетингових стратегії у туристичній галузі (на прикладі Івано-Франківської області)

Детальніше
36

Основні підходи до визначення інтеграційних процесів у сфері економіки та їх підтримка з боку держави

Детальніше
37

Аналіз діючого порядку та проблем індексації заробітної плати

Детальніше
38

Теоретичні і практичні аспекти ціноутворення та калькулювання вартості страв власного виробництва підприємств ресторанного господарства

Детальніше
39

Засоби масової інформації як інструмент розширення рекламного ринку

Детальніше
40

Економічні перспективи використання топінамбура, як нетрадиційної сировини

Детальніше
41

Економічна модернізація країни та створення органами місцевого самоврядування умов для залучення інвестицій

Детальніше
42

Інтелектуальний капітал як фактор розвитку інтелектуальної економіки України

Детальніше
43

Розвиток інноваційної діяльності в аграрній сфері

Детальніше
44

Системний підхід до формування фінансового механізму вищого навчального закладу

Детальніше
45

Функціонування книжкового ринку України в умовах переходу від планової до ринкової економіки

Детальніше
46

Дефініція поняття «енергетична безпека»: денотативний підхід

Детальніше
47

Проблеми формування первісної вартості необоротних активів в бюджетних установах

Детальніше

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького