Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу №9

`
1

Титулка

Детальніше
2

Зміст

Детальніше
3

Застосування судово-психологічної експертизи афекту та інших емоційних станів у адміністративному процесі

Детальніше
4

Правовий та релігійний підхід до поняття людської гідності

Детальніше
5

Позитивіська інтерпретація правової ідеології та межі її застосування в сучасній Україні

Детальніше
6

Правовий аспект акту злуки УНР та ЗУНР

Детальніше
7

Социальные нормы современности и синкретизм правовой культуры

Детальніше
8

Законодавчі ініціативи українського сеймового представництва під час третьої каденції Галицького крайового сейму (1870-1876 рр.)

Детальніше
9

Етнорелігійні відносини в державно-правовому розвитку Давньоруської держави

Детальніше
10

Система принципів нормотворчості

Детальніше
11

Сучасні тенденції розвитку юстиції: аналіз законодавства

Детальніше
12

Критерії справедливості в умовах сучасного державобудівництва

Детальніше
13

Інформаційні фактори впливу на формування правової психології населення

Детальніше
14

Методологічні аспекти теорії функцій сучасної держави як складові державознавства

Детальніше
15

Причини існування рабської праці за умов глобалізації

Детальніше
16

Філософсько-правові концепції пояснення і виправдання покарання

Детальніше
17

Нормативно-правові засади добору керівних кадрів до складу адміністративної еліти західних областей УРСР у 50-70-х рр. XX ст.

Детальніше
18

Філософсько-правові ідеї рівності та справедливості у процесі правотворення

Детальніше
19

Порівняльно-правовий аналіз конституційних механізмів захисту прав людини в Україні та Польщі

Детальніше
20

Тенденції розвитку конституційного процесу в Україні

Детальніше
21

Сучасні підходи удосконалення конституційно-правового статусу органів місцевої публічної влади

Детальніше
22

Правова регламентація функціонування засобів масової інформації в Україні

Детальніше
23

Конституційні повноваження голови Верховної Ради України та спікерів парламентів зарубіжних країн

Детальніше
24

Недійсність правочину, який вчинений у результаті зловмисної домовленості однієї сторони з іншою стороною

Детальніше
25

Розмежування речових та зобов’язальних прав користування чужим житлом

Детальніше
26

Договір про умови ведення мисливського господарства: публічно-правовий аспект

Детальніше
27

Судовий та відомчий контроль і його значення на етапі закриття кримінального провадження

Детальніше
28

Нормативно-правові підстави та практика застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання та заміна невідбутої частини покарання більш м’яким

Детальніше
29

Кримінально-правові засади протидії корупції в Україні

Детальніше
30

Основні способи вчинення крадіжок вантажів з рухомого складу залізничного транспорту

Детальніше
31

Соціально-демографічні ознаки особи, яка вчиняє втечу з виправних колоній

Детальніше
32

Суспільна небезпека втечі з місця позбавлення волі або з-під варти

Детальніше
33

Постіндустріальні засади відтворення природних ресурсів: чи змінюється при цьому роль держави?

Детальніше
34

Теоретико-методологічні засади формування механізму управління інноваційним розвитком системи газозабезпечення

Детальніше
35

Основні елементи державної політики рестрикції тіньових економічних відносин в Україні

Детальніше
36

Роль людського фактору в розвитку економіки України та покращання демографічного становища країни

Детальніше
37

Теоретико-методологічні основи розробки концепції поліпшення зайнятості регіону

Детальніше
38

Методичні засади маркетингових досліджень у сфері туризму

Детальніше
39

Теоретичні аспекти реалізації єврорегіональної зовнішньоекономічної діяльності у рамках Карпатського Єврорегіону

Детальніше
40

Вплив нових форм фінансової звітності на оцінку фінансового стану підприємств

Детальніше
41

Порядок удосконалення облікового відображення розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість

Детальніше
42

Аналіз наукових підходів до трактування категорії «власний капітал»

Детальніше
43

Особливості планування рекламних кампаній

Детальніше
44

Рідке біопаливо як основа енергонезалежності та енергетичної безпеки національної економіки

Детальніше
45

Категоріальний апарат та інструментарій системи бюджетування

Детальніше
46

Моделі джерел фінансування вищих навчальних закладів різних країн світу

Детальніше
47

Економічна ефективність вирощування та переробки чорноплідної горобини

Детальніше
48

Інноваційний розвиток підприємств сфери виробництва будівельних матеріалів як важлива складова забезпечення трансформаційних процесів в умовах глобалізації

Детальніше
49

Сучасний стан, проблеми та перспективи формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

Детальніше
50

Методологічно-світоглядні джерела європейського та українського права: еллінська філософія права

Детальніше
51

Нове дослідження у сфері правової глобалізації

Детальніше

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького