Scientific and Information Bulletin

Ivan-Frankivsk University named King Danylo Halytsky

Issue № 10(22)

DOI: 10.33098/2078-6670.10.22.70-82 Onyshchuk I.I. LEGAL REGULATION OF THE STATUS OF THE UKRAINIAN NATIONAL MINORITY IN THE REPUBLIC OF POLAND

Onyshchuk I.I. LEGAL REGULATION OF THE STATUS OF THE UKRAINIAN NATIONAL MINORITY IN THE REPUBLIC OF POLAND

Purpose. The purpose of the study is to develop issues of legal regulation of the status of the Ukrainian national minority in the Republic of Poland and to show the impact of foreign policy orientations of the Republic of Poland on the implementation of international law on national minorities. Methodology. Among the philosophical, general scientific and special scientific methods, the following were used: dialectical methods – comparative method – to clarify the general and specific patterns of functioning and development of legal regulation of the status of the Ukrainian national minority in the Republic of Poland. The axiological method was used to find the value of the legal regulation of the status of the Ukrainian national minority in the Republic of Poland and to reveal its theoretical and applied significance; activity method – for the formation of recommendations to improve the mechanism of protection of the rights of Ukrainian workers and meet the cultural, educational and spiritual and religious needs of the Ukrainian national minority in the Republic of Poland. Originality. The scientific novelty lies in the theoretical understanding and delineation of ways to improve the well-being of the Ukrainian community in Poland and gain better prospects, which is extremely important given the territorial dispersion of Ukrainians, and will be an essential element in filling the strategic partnership between Ukraine and Poland. Results. The study found that in view of the revival of Ukraine’s interaction with the Ukrainian community in Poland and in order to preserve the ethno-national identity of Polish Ukrainians, it seems appropriate for public authorities in Ukraine to address issues such as the use of practical influence of the Council of Europe. The rights of national minorities and the rule of law in the Member States, etc. Practical importance. The results of the study can be used in law-making activities in order to legally regulate the protection of the rights of the Ukrainian national minority in the Republic of Poland.

Key words: legal regulation, international standards for protection of rights of national minorities, Ukrainian national minority, Republic of Poland, xenophobia, discrimination.

References

1.     Ukrai’nci Pol’shhi. Material z Vikipedii’ – vil’noi’ encyklopedii’. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/Українці_Польщі (Last accessed: 05.01.2020).

2.    Banahevych Ju. Jak reaguvaty na neterpymist’ ta porushennja prav ukrai’ns’kyh pracivnykiv i jakoju bude nova migracijna polityka Pol’shhi. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2432554-ci-izditimut-ukrainci-na-robotu-v-polsu-i-nadali.html (Last accessed: 02.01.2020).

3.    Zashkil’njak, L., Krykun, M. (2002). Istorija Pol’shhi. Vid najdavnishyh chasiv do nashyh dniv. []. L’viv.(in Ukrainian).

4.    Chałupczak H., Browarek T. (1998). Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995. Lublin. (in Polish)

5.    Universal Declaration of Human Rights (1948, October 12.). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_015(Last accessed: 03.01.2020).

6.    International Covenant on Civil and Political Rights.  Ratified by Decree of the Presidium of the Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR No. 2148-VIII (2148-08) (1973, October 19). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (Last accessed: 04.01.2020).

7.    Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide of December 9, 1948 Ratified by the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR (1954, March 18). Retrieved from: www. zakon. rade. gov. ua (Last accessed: 14.01.2020).

8.    Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities of 18 December 1992 Adopted by UN General Assembly Resolution 47/135 (1992, December 18). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_318 (Last accessed: 24.01.2020).

9.    European Charter for Regional or Minority Languages.  Ratified by Law № 802-IV (2003, May 15). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/ 994_014(Last accessed: 24.01.2020).

10.  Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. О mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Retrieved from: http:www.ks/sejm.gov.pl./proc4/ ustawy/223-u.htm. (Last accessed: 24.01.2020).

11.   Framework Convention for the Protection of National Minorities.  Ratified by Law No. 703/97-VR (703/97-VR) (1997, December 9). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_055(Last accessed: 04.02.2020).

12.   Drozd, R., Madajczyka P. (Red.) (1998). Ukraińcy w Polsce w okresie przełomów politycznych 1944 – 1981. Mniejszości narodowe w Polsce. Warszawa. (in Polish)

13.   Kwiek, J., Bielańskij S. & Biernata T. (Red.) (1999). Położenie mniejszości narodowych w Polsce po 1989 r. W kontekście standardów Europejskich. Wokół problematyki integracji Europejskiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 89-106. (in Polish)

14.  Chervonnaja, S. (2012). Nacional’nye i jetnicheskie men’shinstva v kul’turno-politicheskoj strategii pol’skogo gosudarstva: pozitivnyj i negativnyj opyt poslednej chetverti veka (s konca 1980-h do nachala 2010-h godov). [National and Ethnic Minorities in the Cultural and Political Strategy of the Polish State: Positive and Negative Experience of the Last Quarter of a Century (from the Late 1980s to the Early 2010s)]. Nowa Polityka Wschodnia, 2(3), 129-151. (in Russian)

15.   Łodziński, S., Berdychowskiej B. (Red.) (1998). Pzekroczyć własny cień. Prawne, instytucjonalne oraz społeczne aspekty polityki i państwa polskiego wobec mniejszości narodowych w latach 1989 – 1997. Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku. Warszawa, 11-82. (in Polish)

16. Gevko, V. (2013). Ukrai’na i Pol’shha: vid kolizij mynulogo do spil’nyh jevropejs’kyh cinnostej. [Ukraine and Poland: from conflicts of the past to common European values]. Ukrai’na-Jevropa-Svit. Mizhnarodnyj zbirnyk naukovyh prac’. Serija: Istorija, mizhnarodni vidnosyny, 11, 113-124. (in Ukrainian)

17.   Parzymes, S. (1998). Polska w negocjaciach o wstepie do UE. Warszawa. (in Polish)

18.  Shypka, N. (2015). Organizacija nacional’nyh ta etnichnyh menshyn u suchasnomu pol’s’komu zakonodavstvi. [Organization of national and ethnic minorities in modern Polish legislation]. Ukrai’ns’ka nacional’na ideja: realii’ ta perspektyvy rozvytku, 27, 159-164. (in Ukrainian).

19.  Avery, G. (1994). The Europeans Enlargements Negotiations. The Oxford Review. Summer Issue, 27-32.

20.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe. Retrieved from: https://www.sejm.gov.pl/prawo/ konst/polski/kon1.htm (Last accessed: 05.01.2020).

21.   Krzywicka, K., Czarnocki A. (Red.) (1998). Położenie prawne mniejszości narodowych w Polsce. Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Problematyka politologiczna. Lublin. (in Polish)

22.  Janusz, G., Płoskai M. (Red) (1998). Status prawne mniejszości narodowych w Polsce współczesnej. Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Problematyka prawna, Lublin, 59-76. (in Polish)

23.  Agreement between Ukraine and the Republic of Poland on good neighborliness, friendly relations and cooperation.  The agreement was ratified by the Resolution of the Verkhovna Rada No. 2611-XII (2611-12) (1992, September 17). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ 616_172 (Last accessed: 24.01.2020).

24.  Agreement on the Principles of Cooperation between Ukraine and the Republic of Poland on Ensuring the Rights of National Minorities (1994, February 01). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_194(Last accessed: 24.01.2020).

25.  Ukrai’na i Pol’shha pidpysaly «anty ksenofobs’kyj» dokument. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786697-ukraina-i-polsa-pidpisali-antiksenofobskij-dokument.html (Last accessed: 24.01.2020).

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького