Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу № 12(24)

DOI: 10.33098/2078-6670.2021.12.24.127-132 Жукевич І. В. Зарубіжний досвід судового контролю за виконанням рішень у цивільному судочинстві

Жукевич І. В. Зарубіжний досвід судового контролю за виконанням рішень у цивільному судочинстві

Мета. Метою роботи є проаналізувати судовий контроль за виконанням рішень у цивільному судочинстві зарубіжних країн, виявити механізм судового контролю за виконанням рішень у цивільному судочинстві, з’ясувати найбільш ефективні заходи впровадження зарубіжного судового контролю у цивільному судочинстві України. Методика. Методика включає комплексний аналіз та узагальнення наявного науково-теоретичного матеріалу судового контролю у зарубіжних країнах та формулювання відповідних висновків та рекомендацій щодо його подальшого практичного впровадження у цивільному судочинстві України. Під час дослідження використовувались наступні методи наукового пізнання: термінологічний, логіко-семантичний, функціональний, системно-структурний, логіко-нормативний. Результати. В процесі дослідження визнано, що судовий контроль в Україні застосовується тільки у разі оскарженнія рішень, лій та бездіяльності виконавців.  Незважаючи на його фоормальне закріплення, дієвим він стане у разі запровадження реальноо механівзму його застосування з урахуванням позитивного досвісу зарубіжних країн. Наукова новизна. В процесі дослідження встановлено, що оновлення теоретико-методологічних засад запровадження судового контролю за виконанням рішень у цивільному судочинстві України має відбуватися з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду його функціонування у наступних країнах: Англії, США, Польщі, Німеччини, Франції, в яких судовий контроль за виконанням рішень є невід¢ємною частиною діяльності органів судової влади. Практична значимість. Результати дослідження може бути використано у правотворчій та правозастосовній діяльності під час здійснення судового контролю у цивільному процесі України.

Ключові слова: судовий контроль, виконання судових рішень, цивільне судочинство, виконавче провадження, зарубіжний досвід.

References

1. Verba, O. B. (2008). Poperednii ta podalshyi sudovyi zakhyst u vykonavchomu provadzhenni za zakonodavstvom Ukrainy ta Polshchi [Preliminary and further judicial protection in enforcement proceedings under the laws of Ukraine and Poland]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia yurydychna: zbirnyk naukovykh prats. Lviv: LvDUVS, 1. pp. 111–119. (in Ukrainian)

2. Verba, O. B. (2006). Rol sudu u vykonavchomu provadzhenni za zakonodavstvom Ukrainy ta zarubizhnykh krain [The role of the court in enforcement proceedings under the laws of Ukraine and foreign countries]. Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: materialy XII rehionalnoi naukovo-praktychnoi  konferentsii (9–10 liutoho 2006 r.). (pp. 467–469). Lviv: Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. (in Ukrainian)

3. Rolskie Kodeksu. Kodeks rostęrowania suwilnego. Retrieved from: httr://rrawo.legeo.rl/rrawo /kodeks-rosterowania-suwilnego-z-dnia-17-listorada-1964-r/- (data zvernennia 05.12.2021r.). (in Polish)

4. Banaszak, V. (2005). Kontrola. Mała Ensukloredia Prawa. Warszawa: Wudawnistwo S. H. Besk, 859 p. (in Polish)

5. Vasyliev, S. V. Porivnialnyi tsyvilnyi protses: pidruchnyk. K.: Alerta, 2015. 352 s. (in Ukrainian)

6. Verba, O. (2008). Povnovazhennia sudu ta inshykh orhaniv na stadii prymusovoho vykonannia rishen za zakonodavstvom Nimechchyny [Powers of the court and other bodies at the stage of enforcement of decisions under German law]. Visnyk Lviv. un-tu. Seriia yurydychna, 46, p. 107. (in Ukrainian)

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького