Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Реквізити для оплати публікації


Реквізити для оплати публікації

Вартість публікації у «Науково-інформаційному віснику Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького» складає 50 грн. за одну сторінку.

У разі відсутності англомовного варіанту авторського реферату статті, вартість перекладу складає 150 грн.

Вартість додаткового авторського примірника видання – 75 грн.


Реквізити для оплати:

Код 24684167
Р/р 26003000007524 в АТ «Укрексімбанк» філія в м. Івано-Франківську
МФО 322313
з поміткою «За розміщення статті у «Науково-інформаційному віснику Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького» (П.І.Б. автора)», або безпосередньо оплатити в бухгалтерії Університету.

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького