Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

ISSN 2618-0308 (Online)

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького