Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Вихідні дані

Рік заснування: 2010
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №17191-5961 ПР від 23.11.2010
Фахова реєстрація: Наказ МОН України №1328 від 12.12.2015 р.
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська, польська
Засновники: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького
Головний редактор: Луцький Андрій Іванович, доктор юридичних наук, професор, президент, ЗВО “Університет Короля Данила”
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9850-9128
Відповідальний редактор: Короєд Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри права, ЗВО “Університет Короля Данила”
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7899-957X

Відповідальний за випуск

Федик Лідія Богданівна, к.і.н., доц., доцент кафедри права, ЗВО “Університет Короля Данила”
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2033-8087

Редакційна колегія:


Луцький М. І. – д.ю.н., проф., ректор, ЗВО “Університет Короля Данила”
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1562-8741

Шутак І. Д. – д.ю.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри права, ЗВО “Університет Короля Данила”
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2539-5526

Басиста І. В. – д.ю.н., проф., професор кафедри кримінального права та процесу, Львівський торговельно-економічний університет
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9707-7386

Анджей Біштига – доктор габілітований правових наук, проф., завідувач кафедри права та адміністрації Верхньосілезького економічного університету ім. Войцеха Корфанти та директор інституту правових наук, завідувач кафедри конституційного, європейського та міжнародного публічного права Зеленогурського університету (Республіка Польща).
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6579-9656

Вовк В. М. – д.ю.н., проф., професор кафедри теорії та історії держави і права, Хмельницький університет управління та права
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0588-2095

Гуменюк Т.І. – д.і.н., доц., професор кафедри права, ЗВО “Університет Короля Данила”
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0724-189X

Гусарєв С. Д. – д.ю.н., проф.,  заслужений юрист України, перший проректор, Національна академія внутрішніх справ
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8586-3362

Кармаза О. О. – д. ю. н., проф., Центральна виборча комісія
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4895-5220

Котуха О. С. – к.ю.н., проф., декан юридичного факультету, Львівський торговельно-економічний університет
ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-1198-8849

Костицький М. В. – д.ю.н., проф., акад. НАПрН, член-кор. АПНУ, заслужений юрист України, екс-суддя Конституційного Суду України
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2093-2513

Кушерець Д. В. – д.ю.н., доцент, Університет сучасних знань
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7935-1038

Луцький Р. П. – д.ю.н., проф., директор Науково-дослідного інституту, ЗВО “Університет Короля Данила”
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9558-3699

Онищук І. І. – д.ю.н., проф., адемік Міжнародної академії інформатизації, науковий консультант судді Конституційного Суду України
ORCID: http://orcid.org/ 0000-0001-9472-5472

Андріяшко М.В. – к.ю.н., доц.,завідуюча кафедрою загальноправових дисциплін і державного управління, Барановичський державний університет (м. Барановичі, Республіка Білорусь)
https://orcid.org/0000-0003-2527-2224

Махарадзе А. А. – д.ю.н., проф., декан юридичного факультету, Батумський державний університет імені Шота Руставеллі (м. Батумі, Грузія)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3802-5575

Бабецька І. Я. – к.ю.н., доц., доцент кафедри права, ЗВО “Університет Короля Данила”
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3094-5964

Жукевич І. В. – к.ю.н., доц., доцент кафедри права, ЗВО “Університет Короля Данила”
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7332-1014

Зварич Р. В. – д.ю.н., проф., декан факультету суспільних і прикладних наук, ЗВО “Університет Короля Данила”
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3296-9591

Книш В. В. – д.ю.н., доц., професор кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права, Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
https://orcid.org/0000-0002-2508-1666

Косьмій М. М. – к.ю.н., доц., перший проректор, ЗВО “Університет Короля Данила”
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4823-5573

Острогляд О. В. – к.ю.н., доц., професор кафедри права, ЗВО “Університет Короля Данила”
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0003-3075

Урсу В. О. – к.ю.н., декан юридичного факультету Академії Штефан чел Маре (Республіка Молдова)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-06964391

Ілин Л.М. – к.і.н., доц., проректор із забезпечення якості освіти та цифрової трансформації, ЗВО “Університет Короля Данила”
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4319-2327

Адреса редакції:

ЗВО “Університет Короля Данила”

Івано-Франківськ, вул. Є.Коновальця, 35

Тел.: (0342) 77-18-45, +38 0501083525

e-mail: redakcijaifup@gmail.com

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького