Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Вихідні дані

Рік заснування: 2010
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №17191-5961 ПР від 23.11.2010
Фахова реєстрація: Наказ МОН України №1328 від 12.12.2015 р.
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська, польська
Засновники: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького
Головний редактор: Луцький Андрій Іванович, доктор юридичних наук
Відповідальні редактори: Короєд Сергій Олександрович, доктор юридичних наук
Редакційна колегія: Луцький А. І. – д.ю.н., доц., Університет Короля Данила;
Короєд С. О. – д.ю.н., Університет Короля Данила;

Луцький М. І. – д.ю.н., доц., Університет Короля Данила;

Шутак І. Д. – д.ю.н., доц., заслужений діяч науки і техніки України, Університет Короля Данила;

Басиста І. В. – д.ю.н., проф., Львівський торговельно-економічний університет;

Вовк В. М. – д.ю.н., проф., Національна академія внутрішніх справ;

Гуменюк Т.І. – д.і.н., доц., Університет Короля Данила;

Гусарєв С. Д. – д.ю.н., проф.,  заслужений юрист України, Національна академія внутрішніх справ;

Костицький М. В. – д.ю.н., проф., акад. НАПрН, член-кор. АПНУ, заслужений юрист України, екс-суддя Конституційного Суду України;

Кушерець Д. В. – д.ю.н., Університет сучасних знань;

Луцький Р. П. – д.ю.н., доц., Університет Короля Данила;

Скоморовський В. Б. – д.ю.н., доц., Університет «КРОК»;

Раянов Ф. М. – д.ю.н., проф., Башкірський державний університет (Російська Федерація);

Фріс П. Л. – д.ю.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Андріяшко М.В. – к.ю.н., доц., Барановичський державний університет (м. Барановичі, Республіка Білорусь)

Махарадзе А. А. – к.ю.н., проф., Батумський державний університет імені Шота Руставеллі (м. Батумі, Грузія);

Жукевич І. В. – к.ю.н., доц., Університет Короля Данила;

Зварич Р. В. – к.ю.н., доц., Університет Короля Данила;

Книш В. В. – к.ю.н., доц., Університет Короля Данила;

Косьмій М. М. – к.ю.н., доц., Університет Короля Данила;

Мельник П. В. – к.ю.н., доц., Київський інститут інтелектуальної власності та права НУ ОЮА;

Острогляд О. В. – к.ю.н., доц., Університет Короля Данила.
Відповідальний за випуск Федик Лідія Богданівна, к.і.н., доц., Університет Короля Данила
Адреса редакції: ПВНЗ Університет Короля Данила.
Івано-Франківськ, вул. Є.Коновальця, 35

+38 0501083525

redakcijaifup@gmail.com

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького