Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Вихідні дані

Рік заснування: 2010
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №17191-5961 ПР від 23.11.2010
Фахова реєстрація: Наказ МОН України №1328 від 12.12.2015 р.
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська, польська
Засновники: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького
Головний редактор: Луцький Андрій Іванович, доктор юридичних наук, професор, президент, ЗВО “Університет Короля Данила”
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9850-9128
Відповідальний редактор: Короєд Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри права, ЗВО “Університет Короля Данила”
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7899-957X

Відповідальний за випуск

Федик Лідія Богданівна, к.і.н., доц., доцент кафедри права, ЗВО “Університет Короля Данила”
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2033-8087

Редакційна колегія:


Луцький М. І. – д.ю.н., проф., ректор, ЗВО “Університет Короля Данила”
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1562-8741

Шутак І. Д. – д.ю.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри права, ЗВО “Університет Короля Данила”
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2539-5526

Басиста І. В. – д.ю.н., проф., професор кафедри кримінального права та процесу, Львівський торговельно-економічний університет
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9707-7386

Вовк В. М. – д.ю.н., проф., професор кафедри теорії та історії держави і права, Хмельницький університет управління та права
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0588-2095

Гуменюк Т.І. – д.і.н., доц., професор кафедри права, ЗВО “Університет Короля Данила”
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0724-189X

Гусарєв С. Д. – д.ю.н., проф.,  заслужений юрист України, перший проректор, Національна академія внутрішніх справ
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8586-3362

Кармаза О. О. – д. ю. н., проф., Центральна виборча комісія
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4895-5220

Котуха О. С. – к.ю.н., проф., декан юридичного факультету, Львівський торговельно-економічний університет
ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-1198-8849

Костицький М. В. – д.ю.н., проф., акад. НАПрН, член-кор. АПНУ, заслужений юрист України, екс-суддя Конституційного Суду України
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2093-2513

Кушерець Д. В. – д.ю.н., доцент, Університет сучасних знань
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7935-1038

Луцький Р. П. – д.ю.н., проф., директор Науково-дослідного інституту, ЗВО “Університет Короля Данила”
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9558-3699

Онищук І. І. – д.ю.н., проф., завідувач кафедри права, ЗВО “Університет Короля Данила”
ORCID: http://orcid.org/ 0000-0001-9472-5472

Раянов Ф. М. – д.ю.н., проф., професор кафедри теорії держави і права, Башкірський державний університет (Російська Федерація)
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1582-8217

Андріяшко М.В. – к.ю.н., доц.,завідуюча кафедрою загальноправових дисциплін і державного управління, Барановичський державний університет (м. Барановичі, Республіка Білорусь)
https://orcid.org/0000-0003-2527-2224

Махарадзе А. А. – д.ю.н., проф., декан юридичного факультету, Батумський державний університет імені Шота Руставеллі (м. Батумі, Грузія)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3802-5575

Бабецька І. Я. – к.ю.н., доц., доцент кафедри права, ЗВО “Університет Короля Данила”
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3094-5964

Жукевич І. В. – к.ю.н., доц., доцент кафедри права, ЗВО “Університет Короля Данила”
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7332-1014

Зварич Р. В. – д.ю.н., проф., декан факультету суспільних і прикладних наук, ЗВО “Університет Короля Данила”
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3296-9591

Книш В. В. – д.ю.н., доц., професор кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права, Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
https://orcid.org/0000-0002-2508-1666

Косьмій М. М. – к.ю.н., доц., перший проректор, ЗВО “Університет Короля Данила”
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4823-5573

Острогляд О. В. – к.ю.н., доц., професор кафедри права, ЗВО “Університет Короля Данила”
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0003-3075

Ілин Л.М. – к.і.н., доц., проректор із забезпечення якості освіти та цифрової трансформації, ЗВО “Університет Короля Данила”
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4319-2327

Адреса редакції:

ПВНЗ Університет Короля Данила

Івано-Франківськ, вул. Є.Коновальця, 35

Тел.: (0342) 77-18-45, +38 0501083525

e-mail: redakcijaifup@gmail.com

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького