Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу № 7(19)

DOI: 10.33098/2078-6670.2019.7.19.82-88 Воронько О. О. Астрент як спосіб примусу до виконання зобов’язання за законодавством Франції

Воронько О. О. Астрент як спосіб примусу до виконання зобов’язання за законодавством Франції

Мета. Метою роботи є аналіз французького досвіду застосування астренту, як засобу примусу до виконання зобов’язань та можливості використання іноземної практики в українському законодавстві. Методика. Методика включає комплексний аналіз та узагальнення наявного науково-теоретичного матеріалу та формулювання відповідних висновків та рекомендацій. Під час дослідження використовувались принципи об’єктивності та цілісності, а також загальнонаукові, спеціально-юридичні та філософські методи наукового пізнання: індукції, дедукції, аналізу, синтезу. Компаративний, функціонально-юридичний. Результати: в процесі дослідження встановлено, що астрент як правовий інститут вперше почали застосовувати в Франції в кінці XIX століття в результаті судової практики. Застосування астренту у Франції довело свою ефективність, тому правовий інститут астренту запроваджено у більшості країн Європи (Італія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Бельгія, Швейцарія, Польща та інші). Астрент – не є формою стягнення чи відшкодування збитків, це санкція за неповагу до правосуддя та спротив виконанню судового рішення. Наукова новизна. Проаналізувавши досвід Франції із застосування астренту, сформульовано рекомендації стосовно застосування цього правового інституту в українському цивільному та адміністративному судочинстві. Практична значимість. Результати дослідження може бути використано у правотворчій та правозастосовній діяльності під час розслідування злочинів, пов’язаних з фінансовими зловживаннями.

Ключові слова: астрент, судове рішення, судочинство, виконання судових рішень, судове провадження.

References

  1. Godjemje E. Obshhaja teorija objazatel’stv. Perevod s francuzskogo I. B. Novickogo. M.: Jurid. izd-vo MJu SSSR, 1948. 511 c.
  2. Kuznecov E. N. Ispolnitel’noe proizvodstvo Francii (monografija). SPb: Izdatel’skij Dom S.-Peterb. gos. un-ta; Izd-vo jurid. f-ta S.-Peterb. gos. Un-ta. 2005. 280 s.
  3. Cvajgert K., Ketc H. Vvedenie v sravnitel’noe pravovedenie v sfere chastnogo prava v 2 -h tomah. T.2. M.:Mezhdunarodnye otnoshenija, 1998. 483 s.
  4. Code de justice administrative. Version consolidé au 1 avril 2015 URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933
  5. Code des procédures civiles d’exécution URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948
  6. Donnier M. Voies d’execution et procedures de distribution, 4 ed. Litec, 1996. 284 р.

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького