Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу № 7(19)

DOI: 10.33098/2078-6670.2019.7.19.89-95 Жукевич І. В. Реалізація судового контролю за виконанням рішень у цивільних справах

Жукевич І. В. Реалізація судового контролю за виконанням рішень у цивільних справах

Мета. Метою роботи є проаналізувати реалізацію судового контролю за виконання рішень у цивільних справах як однієї із гарантій захисту прав учасників виконавчого провадження. Методика. Методика включає комплексний аналіз та узагальнення наявного науково-теоретичного матеріалу та формулювання відповідних висновків та рекомендацій. Під час дослідження використовувались наступні методи наукового пізнання: термінологічний, логіко-семантичний, функціональний, системно-структурний, логіко-нормативний. Результати: в процесі дослідження визнано, що судовий контроль за виконання рішень у цивільних справах слід розглядати у «вузькому» та «широкому» розуміннях.  В порядку цивільного судочинства слід закріпити по аналогії закону ст. 382 КАС України щодо форм судового контролю за виконання рішень у адміністративних справах. Наукова новизна. В процесі дослідження встановлено, що судовий контроль за виконанням рішень у цивільних справах це не тільки порядок розгляду скарг на рішення, дій або бездіяльність виконавців, а також дозвіл («санкціонування») на вчинення певних процесуальних дій у виконавчому провадженні та розгляд позовних вимог, які стосуються виконання судових рішень та ухвал.  Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані у правотворчій та правозастосовній діяльності під час розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державних та приватних виконавців у порядку цивільного судочинства.

Ключові слова: судовий контроль, виконання судових рішень, цивільні справи, цивільне судочинство, виконавче провадження, реалізація судового контролю.

References

1.Analiz stanu zdiisnennia sudochynstva u 2016 rotsi (za danymy sudovoi statystyky) URL: http://www.scourt. gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents). /FC0243F91293BFEEC2 2580E40 04785 76 (data zvernennia 07.03.2019r.).

2.    Vasyliaka K. Kontrol za vykonanniam sudovykh rishen hospodarskykh sudiv: problemni aspekty. URL: http://uajcc.org/kontrol_ispol_sud_resh (data zvernennia 06.03.2019).

3.    Vytiah z uzahalnennia pro praktyku rozghliadu sudamy skarh na rishennia, dii abo bezdiialnist derzhavnoho vykonavtsia chy inshoi posadovoi osoby derzhavnoi vykonavchoi sluzhby pid chas vykonannia sudovoho rishennia u tsyvilnii spravi. URL: http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html (data zvernennia 07.03.2019r.).

4.    Zakon Ukrainy «Pro vykonavche provadzhennia» vid 2 chervnia 2016 r. № 1404-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/1404-19 (data zvernennia 07.03.2019r.).

5.    Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv» vid 3 zhovtnia 2017 roku URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147-19 (data zvernennia 07.03.2019r.).

6.    Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo pravosuddia) vid 2 chervnia 2016 r. № 1401-VIII.  URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1401-19/paran99#n99 (data zvernennia 07.03.2019r.)

7.    Zakon Ukrainy «Pro orhany ta osib, yaki zdiisniuiut prymusove vykonannia sudovykh rishen i rishen inshykh orhaniv»  vid  2 chervnia 2016 roku № 1403-VIII URL: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/1403-19 (data zvernennia 07.03.2019r.).

8.    Zakon Ukrainy «Pro sudoustrii i status suddiv» vid 2 chervnia 2016 r. № 1402-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (data zvernennia 07.03.2019r.).

9.    Kodeks Ukrainy administratyvnoho sudochynstva vid 6 lypnia 2005 roku № 2747-IV. URL: http://zakon2.rada.gov. ua /laws/show/2747-15 (data zvernennia 07.03.2019r.).

10.  Pro deiaki pytannia yurysdyktsii zahalnykh sudiv ta vyznachennia pidsudnosti tsyvilnykh sprav: Postanova Plenumu Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav vid 1 bereznia 2013 roku  № 3 URL: http://zakon2.rada. gov.ua /laws/show/v0003740-13 (data zvernennia 07.03.2019r.).

11.  Pro praktyku rozghliadu sudamy skarh na rishennia, dii abo bezdiialnist derzhavnoho vykonavtsia chy inshoi posadovoi osoby derzhavnoi vykonavchoi sluzhby pid chas vykonannia sudovykh rishen u tsyvilnykh spravakh: Postanova Plenumu Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav vid 7 liutoho 2014 roku № 6. URL: httr://zakon3.rada.gov.ua /laws/show/v0006740-14 (data zvernennia 07.03.2019r.).

12.  Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 18 bereznia 2004 r.  № 1618-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 1618-15 (data zvernennia 07.03.2019r.).

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького