Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск № 6(18)

Мацак В. В. Законодавче регулювання гарантій законності під час здійснення аудіо- та відео контролю особи

Мацак В. В. Законодавче регулювання гарантій законності під час здійснення аудіо- та відео контролю особи

Мета. Метою статті є визначення сучасного стану законодавчого регулювання гарантій законності під час проведення аудіо та відео контролю особи, існуючі проблемні аспекти та перспективні шляхи їх усунення. Методика. Методика включає детальний комплексний аналіз та узагальнення наявного науково-теоретичного матеріалу із піднятої проблематики на основі якого робляться обґрунтовані світоглядні висновки та рекомендації щодо розкриття сутності досліджуваних понять. Результати. Констатовано що хоча у законодавчих актах передбачено організаційно-правові засади забезпечення гарантій законності під час аудіо та відео контролю особи, однак існують доволі суттєві недоліки, що потребують термінового внесення змін та доповнень у такі нормативні акти як Кримінальний процесуальний кодекс, Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність», Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, що беруть участь в кримінальному судочинстві» та ін. Наукова новизна. У статті вперше визначено існуючі проблемні аспекти законодавчого регулювання тгарантій законності під час здійснення аудіо- та відео контролю особи а можливі шляхи його усунення. Практична значимість. Результати дослідження сприяють покращенню чинного законодавства України, усунення проблемних питань, а також підвищать ефективність здійснення аудіо- та відео контролю особи працівниками Національної поліції України в процесі протидії злочинності.

Ключові слова: аудіо контроль особи, відео контроль особи, гарантії законності, законодавче регулювання.

Referenсes

1.    Alekseev S.S. Obshchaya teoryya prava: V 2-kh tomakh. Tom 2. M.: Yuryd. lyt., 1982. 360 s.

2.    Alekseev S.S., Arkhypov S.Y. y dr. Teoryya hosudarstva y prava M.: Norma, 1998.

3.    Zuyev O. YU. Protydiya zbutu mayna, oderzhanoho zlochynnym shlyakhom : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.09 «Kryminalʹnyy protses, kryminalistyka, sudovo-medychna ekspertyza, operatyvno-rozshukova diyalʹnistʹ». KH., 2015. 20 s.

4.    Kozachenko V. – Sutnistʹ ta znachennya pryntsypu zakonnosti u kryminalʹnomu protsesi. URL : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fv6NGj3tYUIJ:irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/evpe_2014_3_27.pdf+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ua) (data zvernennya: 18.11.2018).

5.    Kozachenko I.P. Operatyvno-rozshukova diyalʹnistʹ. Vstup do kursu. Odesa: NDRVV OIVS, 1999. – 111 s

6.    Konstytutsiya Ukrayiny : Zakon Ukrayiny vid 26 chervnya 1996 roku № 254k/96-VR. URL : http: // www.gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_№/webproc4_1?id. (data zvernennya: 18.11.2018).

7.    Kravchuk M. V. Teoriya derzhavy i prava. Problemy teoriyi derzhavy i prava: Navchalʹnyy posibnyk. 3-tye vyd., zmin, y dop. Ternopilʹ: Kart-blansh, 2002. 247s.

8.    Kryminalʹnyy protsesualʹnyy kodeks Ukrayiny : Zakon Ukrayiny vid 13 kvitnya 2012 r. № 4651-VI. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. (data zvernennya: 18.11.2018).

9.    Morozova L. A. Teoriya derzhavy i prava. 4-e yzd. M .: Eksmo, 2010. Hl. 27. Zakonnistʹ i pravoporyadok. URL : http://oprave.ru/?p=421 (data zvernennya: 18.11.2018).

10.  Podhorodnyy S.D. Suchasnyy stan zakonodavchoho rehulyuvannya obstezhennya zhytla chy inshoho volodinnya osoby shlyakhom tayemnoho pronyknennya v nykh. Naukovyy visnyk natsionalʹnoyi akademiyi vnutrishnikh sprav. 2017. № 2 (14). S. 206-217.

11.  Selivanov V.M. Problema metodolohichnoyi obgruntovanosti vitchyznyanoho pravoznavstva ta yurydychnoyi praktyky. Pravo Ukrayiny. 1999. Vyp. 1. S. 20-26.

12.  Serdyuk A. Mistse audio-, videokontrolyu osoby Ta audio-, videokontrolyu mistsya u systemi Nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) diy. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2016. № 10. S 161-167

13.  Tahiyev S. R. Teoretychni zasady provedennya nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) diy u kryminalʹnomu protsesi Ukrayiny : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. yuryd. nauk : spets. 12.00.09 «Kryminalʹnyy protses ta kryminalistyka; sudova ekspertyza; operatyvno-rozshukova diyalʹnistʹ». KH., 2016. 40 s.

14.  Tsyvilʹnyy kodeks Ukrayiny vid 16 sichnya 2003 r. № 435-IV (potochna redaktsiya na pidstavi Zakonu Ukrayiny vid 6 lystopada 2014 r. № 1206-18). URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (data zvernennya: 18.11.2018).

15.  Shakhova K. V. Protydiya zgvaltuvannyam (za materialamy pidrozdiliv karnoho rozshuku) : dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.09. Kharkiv, 2014. 225 s.

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького