Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск № 6(18)

DOI: 10.33098/2078-6670.2018.6.18.127-134 Одарченко М. С., Стащак М. В. Порівняльний аналіз іноземного законодавства з питання забезпечення гарантій законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності

Одарченко М. С., Стащак М. В. Порівняльний аналіз іноземного законодавства з питання забезпечення гарантій законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності

Мета. Метою дослідження є здійснення порівняльного аналізу іноземного законодавства з питання забезпечення гарантій законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Методика. Методика включає детальний комплексний аналіз та узагальнення наявного науково-теоретичного матеріалу із піднятої проблематики на основі якого робляться обґрунтовані світоглядні висновки та рекомендації щодо розкриття сутності досліджуваних понять. Результати. В якості результатів дослідження визначено перспективні напрямки впровадження міжнародного досвіду. Зокрема: : 1) законодавство Сполучених штатів Америки та Республіки Вірменії побудовано таким чином, щоб забезпечувати гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності на всіх її стадіях, а також на всіх рівнях правового регулювання життя країни; 2) в Республіці Вірменії на відміну від Сполучених Штатів Америки оперативно-розшукові заходи є окремим напрямом діяльності правоохоронних органів (зокрема, і в Україні), які останні уповноважені застосовувати лише в рамках оперативно-розшукового провадження, а також є частиною процесуальної діяльності, оскільки можуть проводитися уповноваженими оперативними підрозділами до відкриття кримінального провадження, що не дозволяє здійснити в повній мірі прокурорський контроль та судовий нагляд за ходом їх проведення; 4) порівняльний аналіз законодавства Сполучених Штатів Америки та Республіки Вірменія з питання забезпечення гарантій законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності показав, що існують окремі норми, які є перспективними для апробації у вигляді експерименту на окремих територіях, за результатами якого можна приймати остаточне рішення щодо їх упровадження в національне законодавство. Наукова новизна. Наукова новизна виразилась в тому, що автором статті визначені перспективні напрямки міжнародної практики законодавчого регулювання питання забезпечення гарантій законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Практична значимість. Опитані оперативні працівники Національної поліції України, а також працівники режимно-секретних підрозділів поліції визначають, що сьогодні існує багато проблемних та колізійних питань. Враховуючи вказане автором визначаються можливі шляхи їх усунення шляхом запровадження міжнародного досвіду.

Ключові слова: порівняльний аналіз, іноземне законодавство, забезпечення гарантій законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.

References

1.    Constitution of the Republic of Armenia. URL : http://www.uznal.org/constitution.php?text=Armenia&language=e (data zvernennya: 06.10.2018).

2.    FBI Requirements. URL : https://www.fbiagentedu.org/fbi-requirements/(data zvernennya: 06.10.2018).

3.    Informerʺs Privilege Prevents Disclosure of Confidential Informant in ISIS-Related Prosecution. URL :: Informer’s Privilege Prevents Disclosure of Confidential Informant in ISIS-Related Prosecution (data zvernennya: 06.10.2018).

4.    Akhkubekov L. KH. Pravovoe rehulyrovanye operatyvno-rozysknoy deyatelʹnosty za rubezhom y yspolʹzovanye ee rezulʹtatov v uholovnom protsesse. Moskva, 2004. 120 s.

5.    Holʹdberh N.O. Zabezpechennya konstytutsiynykh prav ta svobod hromadyan pry provedenni nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) diy: dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.09. Kharkiv, 2017. 254 s.

6.    Zhaldak S. Y. Standarty normatyvno-pravovoy rehlamentatsyy nehlasnykh aktov rassledovanyya v evropeyskom uholovnom protsessualʹnom zakonodatelʹstve. Visnyk Akademiyi advokatury Ukrayiny. 2014. № 3 (31) T. 11. S. 107–115.

7.    Yspolʹzovanye ynformatorov, ahentov y sekretnykh operatyvnykh sotrudnykov pry provedenyy polytsyey predvarytelʹnoho rassledovanyya. Problemy prestupnosty v kapytalystycheskykh stranakh (po materyalam zarubezhnoy pechaty). 1987. № 7. S. 13–16.

8.    Malyhyn S.S., Chechetyn A.E. Osnovy operatyvno-rozysknoy deyatelʹnosty. Avtorskyy kurs lektsyy. Ekaterynburh, 2001. URL : http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=977&lvl=05. (data zvernennya: 06.10.2018).

9.    Ob operatyvno-rozysknoy deyatelʹnosty : Zakon Respublyky Armenyya. URL :: http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=3093&lang=rus (data zvernennya: 06.10.2018).

10.  Smyrnov M. P. Kommentaryy operatyvno-rozysknoho zakonodatelʹstva RF y zarubezhnykh stran : ucheb. posobye po spetsyalʹnosty «Yurysprudentsyya». Moskva : Ékzamen, 2002. 543 s.

11.  Smyrnov M. P. Operatyvno-rozysknaya deyatelʹnostʹ polytsyy zarubezhnykh stran. Moskva : Tsentr yuryd. lyt-ry «Shchyt», 2001. 240 s.

12.  Uvarov V. H. Znyattya informatsiyi z tekhnichnykh kanaliv zvʺyazku. Zovnishnya torhivlya: pravo, ekonomika, finansy. 2013. № 2. S. 177–181.

13.       Shendryk V.V., Shendryk A.V. Suspilʹno-pravovi zasady obmezhennya konstytutsiynykh prav i svobod hromadyan v operatyvno-rozshukoviy diyalʹnosti. URL : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2014_3_71.pdf. (data zvernennya: 06.10.2018).

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького