Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Порядок розгляду статей

Матеріали статті до редакції подаються тільки електронною поштою на електронну скриньку журналу “Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького” redakcijaifup@gmail.com.

Без повного переліку матеріалів в одному електронному листі стаття до розгляду не приймається.

ДО МАТЕРІАЛІВ СТАТТІ ВІДНОСЯТЬСЯ:

1. Електронний варіант статті та її додатки (діаграми, рисунки і т. ін.).

2. Авторська довідка подається на окремому аркуші (українською, російською та англійською мовами) мають містити: прізвище, ім’я та по батькові; науковий ступінь, вчене звання; місце роботи (навчання), посада; контактні електронна та поштова адреси з індексом; контактний телефон кожного автора.

3. Ліцензійний договір (підписану та скановану копію)

4. Квитанція про оплату вартості публікації.

Файли, повинні мати назву за прізвищем першого автора  з уточненням інформації. Наприклад:

Karpenko_stat, Karpenko_informdovidka, Karpenko_recenzia, Karpenko_oplata

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького