Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу № 12(24)

DOI: 10.33098/2078-6670.2021.12.24.17-21 Вовк В. М. «Правове нормотворення» vs «правова нормотворчість»

Вовк В. М. «Правове нормотворення» vs «правова нормотворчість»

Метою дослідження є осмислення та означення змістовних відмінностей понять та явищ правового нормотворення і правової нормотворчості. Методика дослідження представлена сукупністю філософських та загальнонаукових методів. Визначальними серед яких є  порівняльний та герменевтичний, а також соціокультурний та аксіологічний підходи. Результати. Показано, що понятійно-термінологічна точність правових розвідок є однією із підвалин проведення якісних досліджень. Доводиться, що строгість та чіткість у застосуванні понятійного апарату у правових дослідженнях сприяє більш повному розкриттю специфіки правових феноменів, а також є показником рівня філософської і загальної культури дослідника. Таким чином, проведене дослідження буде сприяти удосконаленню понятійно-термінологічного апарату теорії права та філософії права. Наукова новизна. В роботі доводиться, що поняття «правове нормотворення» та «правова нормотворчість» не є тотожними, а позначають різні, за своєю сутті, процеси формування правових норм. Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані у подальших філософсько- та теоретико-правових наукових розвідках, підготовці спецкурсів.

Ключові слова: правова реальність, правова норма, правове нормотворення, правова нормотворчість, нормографіка, легіспруденція.

References

1. Alpatov, A. A. (2013). Epistemologiya i ontologiya prava [Epistomology and ontology of law]. Voprosyi prava i politiki, 12, pp. 127-194. (in Russian)

2. Arzamasov, Yu.H. (2007). Normohrafyka: teoryia y motodolohyia normotvorchestva [Normography: theory and methodology of rule-making]. M.: Akademycheskyi proekt. (in Russian)

3. Perepelitsa, E.V. (2020). Fundamentalnyie issledovaniya v sovremennoy yuridicheskoy nauke [Basic research in modern legal science]. Filosofiya prava, 1, pp. 42-48.([in Russian)

4. Slidenko, I. (2014). Onovlennia pravovoi systemy Ukrainy v konteksti doktryny lehisprudentsii [Update of the legal system of Ukraine in the context of the doctrine of legisprudence]. Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy, 6, pp. 70-81. (in Ukraine)

5. Shaliutyn, B.S., Kysel, Y.V. (2012). Proyskhozhdenye y sushchnost prava y hosudarstva: uchebnyk. Ekaterynburh: Izd-vo Ural’skogo instituta ehkonomiki, upravleniya i prava. (in Russian)

6. Shulmane D., Shevchuk P. Lehysprudentsyia – novyi podkhod k voprosu o zakonotvorchestve. Retrieved from: https://www.academia.edu/6459132/%D0. (in Russian)

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького