Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу №13(25)

DOI: 10.33098/2078-6670.2022.13.25.76-84 Андрухів О.І. СТАТУС ДІТЕЙ СИРІТ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ

Андрухів О.І. СТАТУС ДІТЕЙ СИРІТ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ

Мета. Метою нашого дослідження є вивчення історичного досвіду запобігання безпритульності і бездоглядності дітей-сиріт, а також характеристика правових норм, що гарантують захист дітей-сиріт в умовах війни. Методика. Методика включає комплексний аналіз та узагальнення теоретичного та джерельного матеріалу і подальшого формулювання відповідних висновків та рекомендацій. Під час дослідження використовувались принципи об’єктивності та системності, а також загальнонаукові, спеціально-юридичні та спеціально-історичні методи наукового пізнання: аналізу, синтезу, компаративний, функціонально-юридичний, системно-історичний. Результати. Проблему дітей-сиріт варто розглядати крізь призму аналізу історичного досвіду виникнення такого явища та боротьби з ним; причин виникнення безпритульності та бездоглядності дітей-сиріт; процедуру взяття під опіку, усиновлення й виховання дітей-сиріт; інформаційну політику держави у сфері захисту дітей-сиріт. Дотримання прав дитини є основоположним завданням держави та громадянського суспільства. Особливо актуалізується ця проблема в умовах війни, коли дитина завжди є найменш захищеною. Статистичні відомості про кількість дітей, що осиротіли внаслідок війни (починаючи з 2014 року), кількість дітей, що насильно вивезені на територію Росії, внутрішнє переміщення дітей-сиріт з територій де ведуться бойові дії, свідчить про гостроту проблеми і необхідність консолідації суспільства для вирішення цієї проблеми. Наукова новизна. Проаналізовано історичні аспекти запобігання дитячої безпритульності, визначено причини виникнення такого явища; вказано на зміни, що відбулися в національному законодавстві стосовно процедури взяття під опіку, усиновлення й виховання дітей-сиріт. Практична значимість. Результати дослідження може бути використано у подальших історико-правових дослідженнях, підготовці спецкурсів.

Ключові слова: діти-сироти, безпритульні діти, інформаційна політика держави, національне законодавство, соціальний захист.

References

1.     Bodnarchuk, O. I. (2014). Efektyvnist normatyvno-pravovykh aktiv u sferi zakhystu prav ditei-syrit ta ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia [Effectiveness of normative legal acts in the field of protection of the rights of orphans and children deprived of parental care]. Aktualni problemy derzhavy i prava, 73, pp. 316-321. (in Ukrainian).

2.    The number of orphaned children has increased in Ukraine. Retrived from: https://www.slovoidilo.ua/2021/09/08/novyna/suspilstvo/ukrayini-zrosla-kilkist-osyrotilyx-ditej. (in Ukrainian).

3.    Genocide of children of Ukraine: why Russia takes them out, why adopts, what are the chances to return them] Retrived from: https://life.liga.net/istoriyi/article/genotsid-detey-ukrainy-dlya-chego-rossiya-ih-vyvozit-pochemu-usynovlyaet-kakie-shansy-vernut. (in Ukrainian).

4.    State support for orphans and children deprived of parental care] Retrived from:  https://cutt.ly/wJitOjP. (in Ukrainian).

5.    More than 400,000 Ukrainians were forcibly deported to Russia, including Denisov’s 84,000 children] Retrived from: https://zmina.info/news/denisova-do-rosiyi-nasylno-vyvezly-402-tysyach-ukrayincziv-zokrema-84-tysyachi-ditej/. (in Ukrainian).

6.    Kuzmin, V. V. (2017). Teoretychnyi analiz problemy intehratsii u suspilstva ditei-syrit ta ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia: sotsialno-psykholohichnyi aspekt [Theoretical analysis of the problem of integration into society of orphans and children deprived of parental care: socio-psychological aspect]. Aktualni problemy pedahohiky, psykholohii ta profesiinoi osvity, 1, pp. 3-8. (in Ukrainian).

7.    Potopakhina, O. M. Sotsialnyi zakhyst ditei-syrit ta ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia: poniattia ta vydy [Social protection of orphans and children deprived of parental care: concepts and types]. Retrived from: http://sn-jurid.crimea.edu/arhiv/2010/uch_23_2law/016_potopahina.pdf/. (in Ukrainian)

8.    On amendments to the Rules of crossing the state border by citizens of Ukraine: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 264 (2022, March 12). Retrived from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/264-2022-%D0%BF#Text. (in Ukrainian)

9.    On the protection of childhood: Law of Ukraine. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2001, 30, st.142. Retrived from:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text. (in Ukrainian)

10.  Prokopenko, O. S. (2018). Sotsialny zakhyst dite-syrit ta ditei pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia v Ukraini [Social protection of orphans and children deprived of parental care in Ukraine]. International Journal of Innovative Technologies in Social Science, 4(8), Vol, 2, pp. 9-15. (in Ukrainian)

11.   Prokopenko, O. S. (2017). Derzhavna polityka shchodo sotsialnoho zakhystu ditei-syrit ta ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia [State policy on social protection of orphans and children deprived of parental care]. Naukovi pratsi [Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianska akademiia». Seriia: Derzhavne upravlinnia. Series: Public Administration, vol. 305, Vyp. 293, pp. 29-33. (in Ukrainian)

12.   The Russians illegally removed 181,000 Ukrainian children – the ombudsman. Retrived from: https://suspilne.media/234957-rosiani-nezakonno-vivezli-181-tisacu-ukrainskih-ditej-ombudsmen/. (in Ukrainian)

13.   As of the morning of May 28 since the beginning of the Russian invasion in Ukraine, 242 children died and 440 were injured. Retrived from: https://ombudsman.gov.ua/uk/news_details/stanom-na-ranok-28-travnya-z-pochatku-vtorgnennya-rf-v-ukrayini-zaginulo-242-ditini-postrazhdalo-440. (in Ukrainian)

14.  Adoption and temporary placement of children in martial law. Retrived from: https://helsinki.org.ua/articles/usynovlennia-ta-tymchasove-vlashtuvannia-ditey-v-umovakh-voiennoho-stanu/. (in Ukrainian)

15.   Adoption and temporary placement of children in martial law. Retrived from: https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2022/03/usynovlennya_PBD_A4.pdf. (in Ukrainian)

16.  Chekhovska, I. V. (2013). Derzhavna simeina polityka v Ukraini: teoriia ta praktyka realizatsii [State family policy in Ukraine: theory and practice of implementation]. Kamianets-Podilskyi, TOV «Drukarnia «Ruta», 736 p. (in Ukrainian)

17.   USAID Ukraine. Retrived from: https://www.usaid.gov/ukraine. (in English)

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького