Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу № 8(20)

DOI: 10.33098/2078-6670.2019.8.20.98-104 Волошенюк Г. Б. Правова природа джерел конституційного права України

Волошенюк Г. Б. Правова природа джерел конституційного права України

Мета. Метою роботи є проаналізувати поняття та проблематику правової природи джерел конституційного права України та проаналізувати основні підходи щодо розуміння джерел конституційного права та їх рис. Методика. Методика включає комплексний аналіз та узагальнення наявного науково-теоретичного матеріалу та формулювання відповідних висновків та рекомендацій. Під час дослідження використовувались наступні методи наукового пізнання: термінологічний, логіко-семантичний, функціональний, системно-структурний, логіко-нормативний. Результати. В процесі дослідження окреслено основні підходи щодо розуміння джерел конституційного права та їх рис. Виходячи з цього підсумовано ці підходи та запропоновано своє бачення правової природи джерел конституційного права України через розкриття їх функцій та ознак. Наукова новизна. У статті розглянуто правову природу джерел конституційного права України, окреслено основні підходи щодо розуміння джерел конституційного права та їх рис. Підсумовано ці підходи та запропоновано своє бачення правової природи джерел конституційного права України через розкриття їх функцій та ознак.. Практична значимість. Результати дослідження може бути використано у правотворчій та правозастосовній діяльності.

Ключові слова: джерела конституційного права України; правова природа; основні підходи та риси.

References

1. Tsytseron Mark Tullyi. (1994). Try Traktata Ob Oratorskom Yskusstve [Three treatises on oratory]. M. (in Russian)

2. Frytskyi, O. F. (2006). Konstytutsiine Pravo Ukrainy [Constitutional Law of Ukraine]. K.: Yurinkom Inter. (in Ukrainian)

3. Sovhyria, O. V. Shuklina, N. H. (2007). Konstytutsiine Pravo Ukrainy [Constitutional Law of Ukraine]. K. Yurinkom Inter. (in Ukrainian)

4. Vasylchenko, O. P. (2007). Dzherela Konstytutsiinoho Prava Ukrainy (Systemno-Funktsionalnyi Analiz) [Sources of Constitutional Law of Ukraine (system-functional analysis)]. K. (in Ukrainian)

5. Pohorilko, V. F., Fedorenko, V. L. (2012). Konstytutsiine Pravo Ukrainy [Constitutional Law of Ukraine]. K. (in Ukrainian)

6. Shemshuchenko, Yu. S., Yushchyk, O. I. (Ed.) (2010). Dzherela konstytutsiinoho prava Ukrainy [Sources of constitutional law of Ukraine]. K. (in Ukrainian)

7. Marchuk, M.I., Bakumov, O.S., Varunts, L.D., & Hudz T.I. (Ed.). (2017). Konstytutsiine Pravo [Constitutional right]. (Vol 1). Kharkiv. (in Ukrainian)

8. Kutafyn, O. E. (2002). Ystochnyky Konstytutsyonnoho prava Rossyiskoi Federatsyy [Sources of the Constitutional Law of the Russian Federation]. M. (in Russian)

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького