Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу №12

Пожоджук Р. В Правова природа енергосервісного договору

Правова природа енергосервісного договору

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького