Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу №12

Шашко В. О. Система неформального навчання дорослих як інструмент забезпечення відповідності трудових ресурсів потребам ринку праці

Система неформального навчання дорослих як інструмент забезпечення відповідності трудових ресурсів потребам ринку праці

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького