Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск № 6(18)

Плескач О. Ю. Характеристика осіб, зниклих безвісно

Плескач О. Ю. Характеристика осіб, зниклих безвісно

Мета. Метою статті є надання із урахуванням сучасної оперативної обстановки характеристики осіб, зниклих безвісно. Методика. Методика включає детальний комплексний аналіз та узагальнення наявного науково-теоретичного матеріалу із піднятої проблематики на основі якого робляться обґрунтовані світоглядні висновки та рекомендації щодо розкриття сутності досліджуваних понять. Результати. Резюмовано, що розшукова робота – це складний процес, направлений на встановлення місцезнаходження особи, зниклої безвісти, при чому кожній категорії осіб, зниклих безвісно притаманні власні індивідуальні ознаки. Практична значимість. Визначено, що у випадку знання оперативними працівниками характерних рис осіб, зниклих безвісно та співвіднесення їх із обставинами зникнення, швидкість та ефективність розшукової роботи помітно покращиться. Наукова новизна. Наукова новизна статті полягає у визначенні автором не тільки окремих характерних ознак осіб, зниклих безвісно, а й співвідношення ознак їх характеру із можливими причинами залишення місця перебування та визначення ймовірного.

Ключові слова: розшук, особа, зникла безвісно, характеристика.

Referenсes

1.    Boichuk D.V. Pravovi ta orhanizatsiino-taktychni osnovy rozshuku bezvisno vidsutnikh osib: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.09. Lviv, 2006. 20 s.

2.    Horbachevskyi V. Ya. Osoblyvosti dosudovoho rozsliduvannia za faktamy bezvistnoho znyknennia osib. Yurydychnyi chasopys NAVS. 2014. №2 S. 185-201.

3.    Zubov M. V. Zmist i spivvidnoshennia terminiv “bezvisno vidsutnia osoba” ta “bezvisno znykla osoba”. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Seriia : Pravo. – 2015. – № 2. – S. 184–189. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2015_2_28

4.    Ystorycheskye aspekty stanovlenyia rozysknoi raboty. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-aspekty-stanovleniya-rozysknoy-raboty-v-rossii (data zvernennia 06.09.2018)

5.    Korkh V. V. Operatyvno-rozshukova kharakterystyka vbyvstva z prymitkoiu «bezvisno vidsutnia osoba». Visnyk LDUVS im. E.O. Didorenka. 2017. № 3 (79). S 230-240. URL : http://lduvs.edu.ua/wp-content/uploads/Docs/vysnik/vlduvs-2017-3(povn_text).pdf. (data zvernennia: 09.09.2018)

6.    Pro pravovyi status osib, znyklykh bezvisno : Zakon Ukrainy vid 12.07.2018 № 2505-VIII. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2505-19(data zvernennia: 10.09.2018)

7.    Propavshyi_bez_vesty. URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8 (data zvernennia: 08.09.2018)

8.    Tsylvyk V.P. Sledstvennye sytuatsyy, rozysknye versyy y voprosy planyrovanyia rassledovanyia po delam, vozbuzhdennym v sviaty s yscheznovenyem cheloveka. Krymynalystyka y sudebnaia ekspertyza. Mezhvedomstvennyi nauchno-metodycheskyi sbornyk. Vypusk № 44. Kyev, 1992. S.13-23.

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького