Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Рецензування статті

Кожна надіслана стаття першочергово оцінюється членом Редакційної колегії на предмет відповідності основним критеріям і стандартам журналу.

У разі позитивного висновку члена Редакційної колегії рукопис статті надсилається на двостороннє рецензування, при якому рецензенти та автори залишаються один для одного анонімними (так зване «сліпе рецензування»).

За результатами рецензування може бути прийняте одне з наступних рішень:

1. Рукопис статті прийнято до друку. Рукопис статті, яка отримала дві позитивні рецензії, включається до плану публікацій журналу зі статусом «прийнято»;

2. Рукопис статті переглянуто та надіслано повторно. Якщо обидві рецензії є позитивними, але включають зауваження і коментарі рецензентів, такі рецензії надсилаються авторам для подальшого доопрацювання рукопису статті.

У випадках, якщо рукопис статті отримує одну позитивну рецензію, а іншу – негативну, то рішення приймає Редакційна колегія журналу. Якщо ж Редакційна колегія вважає результати проведеного дослідження значимими, то такий рукопис статті повертається авторам із зауваженнями для подальшого доопрацювання.

Якщо автори категорично не згодні з думкою рецензентів та відмовляються вносити правки до тексту рукопису статті, то такий рукопис статті отримує статус «відхилено».

3. Відхилений рукопис статті – такий рукопис наукової публікації, який отримує дві негативні рецензії. При цьому автори повинні враховувати рекомендації рецензентів та виправити усі виявлені помилки.

Редакційні правки надсилаються для погодження та схвалення авторами. Після цього погоджений текст статті опрацьовується шляхом форматування та верстки. Остаточні версії зверстаної статті погоджуються з авторами. Після узгодження оригінал-макети набувають статусу «до друку» та вносяться до плану публікацій журналу «Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького».

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького