Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу №11

`
1

Титулка

Детальніше
2

Зміст

Детальніше
3

Соціально-правова дієздатність людини та соціалізація особистості в умовах глобалізаці

Детальніше
4

Юридична техніка тлумачення норм праваї

Детальніше
5

Відображення правової ідеології у природньо-правових дослідженнях філософів XVI-XVII ст.

Детальніше
6

Джерела до вивчення правової системи ЗУНР

Детальніше
7

Логіка юридичного конструювання

Детальніше
8

Історико-правова характеристика «першої радянізації» західноукраїнських земель (1939-1941 рр.)

Детальніше
9

Загальноправовий та галузевий методи правового регулювання

Детальніше
10

Принцип верховенства права у концепції правової держави Б. Кістяківського

Детальніше
11

Децентралізація як основний елемент реформування місцевого самоврядування в Україні

Детальніше
12

Адміністративно-процесуальна правосуб’єктність громадян

Детальніше
13

Актуалізація етичних кодексів в контексті модернізації системи державного управління

Детальніше
14

Реформування органів виконавчої влади в контексті реалізації адміністративної реформи

Детальніше
15

Підстави та суб’єкти звернення до Європейського суду з прав людини

Детальніше
16

Еутаназія: історико-правовий аспект

Детальніше
17

Окремі аспекти формування та функціонування юстиції ЄС

Детальніше
18

Принцип економічності оподаткування та його вплив на діяльність податкових органів США

Детальніше
19

Вплив податкового обов’язку на визначення місця податкових пільг в правовому механізмі податку

Детальніше
20

Переговорна процедура державних закупівель: підстави, перспективи та міжнародна практика застосування

Детальніше
21

Принципи кооперативного права

Детальніше
22

Визначення сторін при наданні Інтернет-послуг

Детальніше
23

Процесуальна самостійність слідчого в світлі вимог чинного КПК: проблеми та перспективи

Детальніше
24

До питання про становлення міжнародного співробітництва у сфері виконання кримінальних покарань (IV міжнародний тюремний конгрес 1890 р.)

Детальніше
25

Співвідношення кримінальних процесуальних проваджень та диференціації кримінальних процесуальних форм

Детальніше
26

Законодавче регулювання питання про мову, якою здійснюється кримінальне провадження: шляхи усунення суперечностей

Детальніше
27

Проблеми нормативного врегулювання реалізації права засуджених на звернення до органів державної влади в Українi

Детальніше
28

Теоретико-правова регламентація та практика застосування покарання у виді конфіскації майна

Детальніше
29

Загальні ознаки службової особи як спеціального суб’єкта злочину за кримінальним правом України

Детальніше
30

Трансформація вітчизняного доктринального тлумачення медіації як форми відновного правосуддя

Детальніше
31

Таємниця усиновлення (удочеріння) у кримінальному законодавстві окремих іноземних держав

Детальніше
32

Транспортно-логістична система підприємств сільських територій

Детальніше
33

Малі і середні агрогосподарства: проблеми та перспективи розвитку

Детальніше
34

Інформаційне забезпечення аналітичної діяльності в управлінні підприємством

Детальніше
35

Дистанційна робота та фрілансова діяльність: особливості та відмінності

Детальніше
36

Дослідження співвідношення максимально можливих і реальних обсягів виробництва електроенергії енергетичними підприємствами України

Детальніше
37

Аналіз дохідності основних галузей аграрних підприємств та напрямки її підвищення у західних областях України

Детальніше
38

Особливості функціонування та проблеми управління техногенно небезпечними нафтогазовими підприємствами

Детальніше
39

Етапи оцінки конкурентоспроможності підприємства та види стратегій її підвищення

Детальніше
40

Теорія управління маркетинговими заходами на підприємствах туристичної галузі

Детальніше
41

Фінансові механізми реалізації державної регіональної політики: сутність та складові

Детальніше
42

Сучасні підходи до вдосконалення системи фінансування транскордонного співробітництва в Україні

Детальніше
43

Аналіз соціальної політики України та її ефективність на сучасному етапі

Детальніше
44

Формування обліково-інформаційного забезпечення системи ділового партнерства банків

Детальніше
45

Аналіз сучасних методологічних підходів статистичного оцінювання взаємозв’язків в економіці

Детальніше
46

Економічна ефективність відтворення природних ресурсів

Детальніше
47

Алгоритм розрахунку та порядок облікового відображення нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)

Детальніше
48

Зарубіжний досвід застосування програмно-цільового методу бюджетування на сучасному етапі в Україні

Детальніше
49

Дослідження ефективності рекламної кампанії

Детальніше
50

Вплив валютних коливань на туристичний сектор економіки України

Детальніше
51

Ефективність переробки топінамбура на продукцію лікувально-профілактичного призначення

Детальніше
52

Вихідні дані

Детальніше

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького