Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу №12

`
1

Титулка

Детальніше
2

Зміст

Детальніше
3

Методологія пізнання української історико-правової дійсності

Детальніше
4

Феномен трансформаційної рецепції давньогрецького епікуреїзму, скептицизму та перипатетизму римською філософсько-правовою парадигмою

Детальніше
5

Луцький А. І.

Детальніше
6

Правове регулювання суспільних відносин: аспекти співвідношення його державної та недержавної складових

Детальніше
7

Історичні та міжнародно-правові підстави проголошення незалежності ЗУНР

Детальніше
8

Проблеми визначення поняття «процесуальне право» у правовій науці України

Детальніше
9

Сутність правового моніторингу у механізмі правового регулювання

Детальніше
10

Закони та підзаконні нормативно-правові акти України у юридичному забезпеченні захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина на окупованих територіях України

Детальніше
11

Denial of justice як підстава для атрибуції державі поведінки судових органів

Детальніше
12

Про правові засади функціонування публічної фінансової системи України

Детальніше
13

Правові основи забезпечення діяльності органів державної безпеки України у 1941-1944 рр.

Детальніше
14

Колізії податкового законодавства щодо визначення порядку стягнення з платників податків коштів у рахунок погашення податкового боргу

Детальніше
15

Кіберзлочинність як злочин міжнародного характеру

Детальніше
16

Проблемні питання визначення поняття інтересів України у сфері державної безпеки

Детальніше
17

Особливості реєстрації знаків для товарів та послуг

Детальніше
18

Правова природа енергосервісного договору

Детальніше
19

Становлення та розвиток законодавства про матеріальну відповідальність в Україні

Детальніше
20

Окремі особливості реалізації засади кримінального провадження – забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності

Детальніше
21

Криміналізація діянь у сфері охорони та раціонального використання земель

Детальніше
22

Особливості формування показань свідка в кримінальному провадженні

Детальніше
23

Тактичні особливості проведення допиту у кримінальних провадженнях про фальшивомонетництво

Детальніше
24

Інтегрований вплив соціально-виховної роботи із засудженими на розвиток діяльності інституцій громадського суспільства та самодіяльних організацій засуджених у виправних колоніях

Детальніше
25

Деякі питання обсягу поняття службової особи суб’єкта господарювання, як спеціального суб’єкта злочинів у сфері господарської діяльності

Детальніше
26

Удосконалення засад фінансового стимулювання екології земельних ресурсів

Детальніше
27

Прожитковий мінімум як основа реалізації конституційної гарантії громадян

Детальніше
28

Система неформального навчання дорослих як інструмент забезпечення відповідності трудових ресурсів потребам ринку праці

Детальніше
29

Методологічні принципи формування бізнес-лідерства підприємств на ринку

Детальніше
30

Питання стратегічного управління маркетинговими заходами на підприємствах туристичної галузі

Детальніше
31

Інвестування корпоративних структур в сільськогосподарських підприємствах АПК

Детальніше
32

Роль держави в залученні інвестицій у рамках транскордонного співробітництва

Детальніше
33

Дефіцит державного бюджету України, негативні наслідки та шляхи подолання

Детальніше
34

Систематизація підходів до визначення принципів і методів бюджетування

Детальніше
35

Роль фінансово-інституційного регулювання у процесі відтворення природних ресурсів

Детальніше
36

Сутність та методика виявлення помилок і перекручень у порядку облікового відображення складових власного капіталу

Детальніше
37

Контроль в системі управління якістю на підприємствах ресторанного господарства

Детальніше
38

Організаційне забезпечення комерціалізації інновацій

Детальніше
39

Створення рекламного продукту

Детальніше
40

Економічні погляди митрополита А. Шептицького

Детальніше
41

Облік та визнання доходу у мультикомпонентних операціях торговельних закладів у світлі нової глобальної концепції обліку (МСФЗ 15)

Детальніше
42

Сучасні підходи до правової ідеології (Рецензія на монографію Луцького А. І. Формування та розвиток правової ідеології в Україні : монографія / А. І. Луцький. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 312 с.)

Детальніше
43

Рецензія на наукове видання [Правова доктрина України : 5 т. – Харків : Право, 2013]

Детальніше
44

Вихідні дані

Детальніше

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького