Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу №13

`
1

Титулка

Детальніше
2

Зміст

Детальніше
3

Правові аспекти законодавчої діяльності ЗУНР у сфері трудового законодавства

Детальніше
4

Правовий моніторинг із використанням цифрових технологій: інноваційний підхід

Детальніше
5

Російський виклик світопорядку: поіменування

Детальніше
6

Розвиток правового регулювання пропагування тверезого способу життя та реклами алкогольних напоїв в Україні

Детальніше
7

Правовий режим української мови в органах судової влади Другої Речі Посполитої

Детальніше
8

Історико-правові умови функціонування юридичної науки в Українській РСР (друга половина ХХ ст.)

Детальніше
9

Політико-правові погляди Митрополита А. Шептицького

Детальніше
10

Еволюція правосприйняття українців починаючи з середини ХІХ ст.

Детальніше
11

Поняття та ознаки правової ідеології як методологічна основа для дослідження особливостей її втілення у правових системах сучасності

Детальніше
12

Проблеми української правової реальності як визначального чинника євроінтеграційних зрушень: крізь призму досвіду соціологічної школи права

Детальніше
13

Теоретико-методологічні засади праворозуміння

Детальніше
14

Становлення національного законодавства по боротьбі з корупцією

Детальніше
15

Місцеве самоврядування України та його нормотворчість: історико-правовий

Детальніше
16

Юридична освіта як соціокультурний феномен

Детальніше
17

Про перспективи запровадження в Україні європейського досвіду правового регулювання публічних фінансових відносин

Детальніше
18

Принципи бюджетної системи України як підґрунтя реалізації міжбюджетних відносин

Детальніше
19

Безнадійний податковий борг: актуальні проблеми визнання та погашення

Детальніше
20

Реалізація стимулюючої функції податку у правовій формі диференціації податкової ставки

Детальніше
21

Особливості укладення та зміст договорів у сфері альтернативної енергетики

Детальніше
22

Мирова угода в процедурі банкрутства

Детальніше
23

Загальна характеристика законодавства Європейського Союзу та України у сфері туризму

Детальніше
24

Оптимізація виконання судових рішень у цивільних справах

Детальніше
25

Охорона та захист промислової власності в Україні

Детальніше
26

Про деякі напрямки удосконалення загальних положень про зобов’язання у Цивільному кодексі України

Детальніше
27

Аналіз законодавства та проблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності

Детальніше
28

Особливості розгляду цивільних справ щодо встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України

Детальніше
29

Припинення діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: теоретичні та практичні аспекти

Детальніше
30

Території та ресурси у галузі рекреації: еколого-правові поняття

Детальніше
31

Правове забезпечення організації виробництва паливних гранул (пелет) як альтернативного джерела енергії

Детальніше
32

Правові погляди Івана Франка: окремі грані

Детальніше
33

Нормативно-правова основа протидії торгівлі людьми

Детальніше
34

Міжнародні стандарти забезпечення прав людини як складова діяльності органів кримінально-виконавчої системи України

Детальніше
35

Проблеми протидії злочинності мігрантів

Детальніше
36

Особливості проведення огляду місця події при розслідуванні розкрадання у сфері будівництва

Детальніше
37

Встановлення способу вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування

Детальніше
38

Окремі питання втечі з місць позбавлення волі або з-під варти

Детальніше
39

Сучасні підходи до системи права і законодавства ЗУНР [Рецензія на монографію Луцького М. І. Право і система законодавства Західно-Української Народної Республіки : монографія / М. І. Луцький. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 412 с.]

Детальніше
40

Сучасні виміри позитивного права [Рецензія на монографію Луцького Р. П. Позитивне право в контексті сучасних наукових реалій / Р. П. Луцький. – Івано-Франківськ, 2016 – 412 с.]

Детальніше
41

Вихідні дані

Детальніше

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького