Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу №14

`
1

Титулка

Детальніше
2

Зміст

Детальніше
3

Вплив правової ідеології на правосвідомість юриста

Детальніше
4

Правове становище ЗУНР на міжнародній арені

Детальніше
5

Реалізація регулятивної функції права епохи середньовіччя

Детальніше
6

Вплив суспільства глобального ризику на інститути держави і права

Детальніше
7

Пропозиції щодо шляхів використання досвіду західноукраїнських правників для розвитку національної юридичної термінології

Детальніше
8

Aspekt prawny kwestii języka nauczania w działalności Galicyjskiego Sejmu Krajowego w latach 1870-1876

Детальніше
9

Правові та економічні погляди С. Дністрянського на людські потреби

Детальніше
10

Парадигма правової ідеології та її місце в побудові правової держави в Україні

Детальніше
11

Особливості форм втілення правової ідеології у правових системах та правових сім’ях сучасності

Детальніше
12

Кость Левицький як представник нового покоління державотворчої інтелігенції Галичини

Детальніше
13

Питання власності в контексті доктрини теоцентризму

Детальніше
14

Проблеми правового статусу Державної служби геології та надр України

Детальніше
15

До питання реалізації стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у сфері публічного контролю

Детальніше
16

Судові доктрини з податкових спорів як комплексна проблема узгодження чинного законодавства та судової практики

Детальніше
17

До проблеми забезпечення балансу приватних і публічних інтересів при регулюванні фінансових відносин (на прикладі рішень Європейського суду з прав людини)

Детальніше
18

Співвідношення податкових та неподаткових надходжень як джерела формування доходної частини бюджету

Детальніше
19

Правовідновлювальні заходи примусу у бюджетно-правовому регулюванні

Детальніше
20

Судові процедури вирішення податкових спорів: компаративний аналіз

Детальніше
21

Дополнительные положения к административным актам

Детальніше
22

До питання щодо розширення підстав справляння акцизного податку

Детальніше
23

Податкові наслідки подвійного громадянства

Детальніше
24

Непідприємницька юридична особа: теоретико-правовий аналіз поняття та ознак

Детальніше
25

Законний інтерес та охоронюваний законом інтерес як різновиди інтересу в цивільному праві України

Детальніше
26

Поняття категорії «інтерес» в сімейному праві

Детальніше
27

Реалізація прав кредитора у спадковому правовідношенні крізь призму законодавчого регулювання

Детальніше
28

Розвиток сучасних наукових досліджень у сфері процесуального вирішення трудових спорів (1991–2016 рр.)

Детальніше
29

Правове забезпечення організації виробництва продукції лікувально-профілактичного призначення

Детальніше
30

До питання визначення поняття «роботодавця» у трудовому законодавстві України

Детальніше
31

Проступок: порівняльний аналіз кримінального законодавства окремих країн в аспекті гуманізації

Детальніше
32

Про найбільш поширені способи вчинення злочинів працівниками національної поліції України

Детальніше
33

Процесуальна регламентація початку досудового розслідування у кримінальному судочинстві: проблеми реалізації

Детальніше
34

Сучасний стан протидії корупції в Україні: кримінально-процесуальний аспект

Детальніше
35

Законність залучення «інших осіб» до участі у негласних слідчих (розшукових) діях (контроль за вчиненням злочину)

Детальніше
36

Правовий стан та тенденції розвитку системи координації профілактики злочинів на регіональному рівні

Детальніше
37

Запобіжний вплив санкції та покарання за злочини, вчинені проти працівника правоохоронного органу та суду

Детальніше
38

Рецензія на монографію М. А. Макарова на тему: «Судовий контроль у кримінальному провадженні»

Детальніше

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького