Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу № 3(15)

`
1

Титулка

Детальніше
2

Зміст

Детальніше
3

Логічні засоби правозастосовної техніки

Детальніше
4

Правова ідеологія в українській правовій думці міжвоєнних десятиліть (1920-1930-ті роки)

Детальніше
5

Зміст правових засобів в механізмі забезпечення прав та свобод людини і громадянина в Україні

Детальніше
6

Інститут повітових комісарів в ЗУНР

Детальніше
7

Правова політика радянської влади у сфері подолання дитячої безпритульності напередодні та в роки Другої світової війни (1920-1945 рр.)

Детальніше
8

Правове регулювання правосуб’єктності осіб у рабовласницькому праві доантичного періоду

Детальніше
9

Проблематика права інтелектуальної власності у наукових дослідженнях правничої комісії НТШ

Детальніше
10

Правові шляхи розв’язання польсько-українського політичного протистояння у Галичині

Детальніше
11

Теоретико-правовий аналіз законодавства України про конституційно-правову відповідальність

Детальніше
12

Проблема цінності права у правовій думці України (XIX – початок XX ст.)

Детальніше
13

Вплив інститутів громадянського суспільства на розвиток права приватної власності: проблемні питання

Детальніше
14

Формування правової ідеології романо-германської правової сім’ї в Античну добу та у період Середньовіччя

Детальніше
15

Правовий зміст «українського питання» під час загальноєвропейської революції 1848-1849 рр.

Детальніше
16

Різноманіття значень категорії «правовий режим»

Детальніше
17

The law-making process in local governments

Детальніше
18

Кость Левицький – творець національного інституту жандармерії ЗУНР

Детальніше
19

Інститут спрощеного позовного провадження за проектом нової редакції Кодексу адміністративного судочинства України

Детальніше
20

Агресія Росії проти України: міжнародно-правові наслідки

Детальніше
21

Правове регулювання засобів масової інформації в Україні

Детальніше
22

Поняття та зміст цивілістичного юридичного процесу

Детальніше
23

Цивільно-правова охорона та захист майнових прав у сфері договірного права України

Детальніше
24

Система непідприємницьких юридичних осіб: теоретико-правовий аналіз

Детальніше
25

Співвідношення «інтерес» та «право особи» як категорії цивільного права

Детальніше
26

Договірні відносини у медіації

Детальніше
27

Модернізація цивільного ризику на прикладі зміни вектору розвитку світової фінансової системи

Детальніше
28

Проблема галузевої належності інституту дисциплінарної відповідальності державних службовців за законодавством України

Детальніше
29

Правові аспекти реформування статусу юридичних клінік у сфері надання безоплатної правової допомоги в Україні

Детальніше
30

Перспективи інституціоналізації сімейної медіації у приватно-правових відносинах

Детальніше
31

Підстави створення сім’ї за сімейним законодавством України: спірні питання

Детальніше
32

Окремі аспекти діяльності підрозділів кіберполіції щодо виявлення кримінальних правопорушень

Детальніше
33

Ефективність реалізації кримінально-правової політики: вплив окремих факторів

Детальніше
34

Актуальні питання запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів в Україні

Детальніше
35

Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та Республіки Білорусь у сфері протидії корупції

Детальніше
36

Закриття кримінального провадження під час досудового слідства у зв’язку з відмовою потерпілого від обвинувачення

Детальніше
37

Формування системи кримінально-правової охорони культурної спадщини у церковній державі у ХІХ столітті

Детальніше
38

Про деякі змістовні аспекти принципів кримінально-виконавчої діяльності персоналу органів та установ виконання покарань України

Детальніше
39

Зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди

Детальніше
40

Вихідні дані

Детальніше

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького