Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу № 4(16)

`
1

Титулка

Детальніше
2

Зміст

Детальніше
3

Історико-правовий досвід формування правової ідеології в Україні

Детальніше
4

«Проект основ державного устрою ЗУНР»: правовий зміст та перспективи реалізації

Детальніше
5

Регулятивна функція права у системі функцій права

Детальніше
6

Історико-правовий досвід застосування карально-профілактичних заходів для подолання злочинності серед неповнолітніх

Детальніше
7

Джерела до вивчення нормотворчої діяльності Галицького крайового сейму

Детальніше
8

Втілення основоположних світоглядних засад архітектури та будівництва в античному праві

Детальніше
9

Співвідношення категорій «людина» – «позитивне право»

Детальніше
10

Дисидентський рух як форма протидії державним та партійним органам радянської влади в 60-80-х рр. ХХ ст.: історико-правовий аспект

Детальніше
11

Вплив правової системи імперії Габсбургів на формування правових ідеологічних цінностей у Галичині другої половини ХІХ ст.

Детальніше
12

Порядок оскарження актів органів місцевого самоврядування

Детальніше
13

Реалізація функцій права у контексті механізму правового регулювання

Детальніше
14

Національна політика російського уряду та формування «українського питання» у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

Детальніше
15

Ідеологічні засади «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» 1710 р.

Детальніше
16

Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративному судочинстві: спеціальні способи

Детальніше
17

Проблеми вдосконалення нормативно-правового регулювання інформаційного законодавства в Україні

Детальніше
18

Теоретико-методологічні аспекти розуміння децентралізації влади як конституційно-правового явища

Детальніше
19

Практика застосування рішень Європейського суду з прав людини у цивільному законодавстві України

Детальніше
20

Поняття, види та форми судового контролю за виконанням рішень у цивільних справах

Детальніше
21

Правове забезпечення організації вирощування, переробки та використання топінамбура

Детальніше
22

Становлення та розвиток законодавства про дисциплінарну відповідальність державних службовців в Україні

Детальніше
23

Роль профспілки як суб’єкта колективних трудових правовідносин

Детальніше
24

До питання про суб’єктний склад договору довічного утримання (догляду)

Детальніше
25

Ювенальна юстиція в Україні: окремі проблеми та шляхи їх вирішення

Детальніше
26

Окремі криміналістичні аспекти боротьби зі злочинністю

Детальніше
27

Основи державної кіберполітики України: формування та реалізація

Детальніше
28

Конституційна скарга як засіб комунікації громадян і держави та спосіб вдосконалення кримінально-правового регулювання

Детальніше
29

Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та Грузії у сфері службової діяльності

Детальніше
30

Окремі питання відшкодування шкоди завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду

Детальніше
31

Методологія вчення про речові докази у кримінальному процесі

Детальніше
32

Диспозитивний метод у кримінально-правовій політиці: загальна характеристика

Детальніше
33

Вихідні дані

Детальніше

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького