Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу № 7(19)

DOI: 10.33098/2078-6670.2019.7.19.114-121 Шулятицький С. І. Особливості надання безоплатної правової допомоги у малозначних цивільних справах в Україні

Шулятицький С. І. Особливості надання безоплатної правової допомоги у малозначних цивільних справах в Україні

Мета. Метою роботи є проаналізувати особливості надання безоплатної правової допомоги у малозначних цивільних справах, виявити проблемні аспекти надання такої допомоги з урахуванням судової практики, визначити перспективи удосконалення даного різновиду правової допомоги. Методика. Методика включає комплексний аналіз та узагальнення наявного науково-теоретичного матеріалу та формулювання відповідних висновків та рекомендацій. Під час дослідження використовувались наступні методи наукового пізнання: термінологічний, функціональний, системно-структурний, логіко-нормативний. Результати: в процесі дослідження визнано, що безоплатна правова допомога у малозначних цивільних справах відіграє важливу соціальну роль у сфері захисту прав людини і громадянина в Україні та має ряд особливостей, які суттєво відрізняють даний вид правової допомоги від інших різновидів правової допомоги. Незважаючи на це окремі недоліки законодавчого регулювання та судова практика правозастосування в Україні часто нівелюють можливість отримання громадянами даної правової допомоги та суттєво знижують ефективність її надання, що вимагає визначення пропозицій щодо удосконалення законодавчого регулювання  даного правового інституту. Наукова новизна. В процесі дослідження визначено та систематизовано основні особливості надання безоплатної правової допомоги у малозначних цивільних справах, виявлено недоліки правового регулювання даного правового інституту, а також висловлено пропозиції щодо удосконалення окремих положень законодавства щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги у цивільних справах та підвищення ефективності її надання. Практична значимість. Результати дослідження може бути використано у правотворчій та правозастосовній діяльності при наданні безоплатної правової допомоги у малозначних цивільних справах.

Ключові слова: безоплатна правова допомога, малозначні справи, малозначні спори, доступ до правосуддя, правнича допомога, малозначні цивільні справи.

References

  1. Hulko B. (2018) On the Supreme Court’s Practice of Application of the Minor Case Institute at the Cassation Review Stage. Law of Ukraine. Kyiv, Ukraine (In Ukrainian)
  2. Izarova I. (2017) Reforms of civil procedural legislation in independent Ukraine: 1991-2017 [Text] / Iryna Izarova. Materials of the international scientific and practical conference «Ukraine on the way to Europe: the reform of civil procedural legislation». Kyiv, Ukraine (In Ukrainian)    
  3. Pro bezoplatnu pravovu dopomohu [On Free Legal Assistance]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 2.06.2011 r. № 3460-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/3460-17 (In Ukrainian).
  4. Pro vnesennia zmin do Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv [On Amendments to the Commercial Procedural Code of Ukraine, the Code of Civil Procedure of Ukraine, the Code of Administrative Legal Proceedings of Ukraine and other legislative acts]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 03.10.2017 r. № 2147-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147-viii (In Ukrainian) 
  5. Sakara N. (2018) The Right of Access to Justice in Civil Cases: Principles of the European Court of Human Rights and the National Context. Law of Ukraine. Kyiv, Ukraine (In Ukrainian)      
  6. Ukhvala Berdychivskoho miskraionnoho sudu Zhytomyrskoi oblasti [Ruling of the Berdychiv city district court of Zhytomyr region] vid 02.04.2019 r. № 274/3912/18 URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/80959286 (in Ukrainian)
  7. Ukhvala Kasatsiinoho tsyvilnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu [Ruling of the Civil Court of Cassation within the Supreme Court] vid 06 travnia 2018 r. № 369/2763/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81552658 (in Ukrainian)
  8. Ukhvala Tatarbunarskoho raionnoho sudu Odeskoi oblasti [Ruling of the of the Tatarbunar district court of the Odessa region] vid 12.02.2019 r. № 495/10192/16-ts. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79782838   
  9. Panych N. Access to justice as illustrated by the institute of small claims: an assessment of the procedural law reform in Ukraine / Nazar Panych // Access to Justice in Eastern Europe, ISSUE NO. 1 2Th/201. URL:  https://doi.org/10.33327/AJEE-18-2.1-a000009

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького