Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу № 8(20)

DOI: 10.33098/2078-6670.2019.8.20.120-126 Вівчарук Д. П. Основні засади цивільного права та їх значення

Вівчарук Д. П. Основні засади цивільного права та їх значення

Мета. Метою дослідження є розробка теоретичних положень щодо правового регулювання відносин, які виникають внаслідок застосування принципів цивільного права в Україні. Методика. Методика включає комплексний аналіз та узагальнення наявного науково-теоретичного матеріалу та формулювання відповідних висновків та рекомендацій. Під час дослідження використовувались наступні методи наукового пізнання: термінологічний, функціональний, системно-структурний, логіко- нормативний. Результати: В процесі дослідження визнано, що принципи цивільного права – це такі засадничі ідеї цивільного права, які визначають зміст і спрямованість його норм та характеризуються системністю, взаємоузгодженістю, загальнообов’язковістю, універсальністю, стабільністю, предметною визначеністю, загальнозначущістю й регулятивністю. Наукова новизна. Дана стаття є системним спеціальним дослідженням, у якому розглядаються проблеми правового регулювання принципів цивільного права в Україні. Практична значимість. Результати дослідження може бути використано у правотворчій та правозастосовній діяльності.

Ключові слова: принципи, принципи права, принципи цивільного права.

References

1. Melnychuk, O.S. (1974). Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words edited]. K. (in Ukrainian)

2. Dahl, V.I. (1955). Tolkovyy slovar zhivogo velikorusskogo yazyka [The intelligent dictionary of the living Great Russian language]. M.: Gos. foreign publisher. and nat. words. (in Ukrainian)

3. Kolodiy, A.M. (1998). Pryntsypy prava Ukrainy [Principles of Law of Ukraine]. K: Yurinkom Inter. (in Ukrainian)

4. Kozlov, V.A., Livantsev, K.E. & Denisov, Y. A. (1982). Teoriya gosudarstva i prava [Theory of state and law]. Leningrad: From Leningrad. isue. (in Russian)

5. Smirnov, O.V. (1977). Sootnoshenie norm i printsipov v sovetskom prave [The Relationship between Norms and Principles in Soviet Law]. Sovetskoe gosudarstvo i pravo, 2, 11-15. (in Russian)

6. Aleekseev, S.S. (1972). Problemy teorii prava [Problems of the theory of law]. (Vol. 1). Sverdlovsk: Sverdlovsky jurid. Inst. (in Russian)

7. Shemshuchenko, Yu. M., Burchak, F.G & Tsvetkov, V.V. (1997). Mizhnarodno-pravovi aspekty Konstytutsii Ukrainy [International Legal Aspects of the Constitution of Ukraine]. K .: In Yure. (in Ukrainian)

8. Ioffe, O.S. (2000). Pravootnoshenie po sovetskomu grazhdanskomu pravu [Legal Relationship in Soviet Civil Law] / Selected Works in Civil Law: From the History of Civilistic Thought. Civil relations. Criticism of the theory of “economic law”. M.: Charter. (in Russian)

9. Berlach, A.I., Karpenko, D.O., Kovalsky, V.S., Kolodiy, A.M. Oliynyk, A.Y., & Pidoprigora O.O. (Ed.) (2007). Pravoznavstvo [Jurisprudence]. K .: Yurinkom Inter. (in Ukrainian)

10. Dzer, O.V. Bobrova, D.V. Dovgert, A.S. (2002). Tsyvilne pravo Ukrainy [Civil Law of Ukraine]. (Vol. 1). K .: Jurinkom Inter. (in Ukrainian)

11. Civil Code of Ukraine: as of 16.01.2003. 2003. (in Ukrainian)

12. Shevchenko Ya. M. (2004). Tsyvilne pravo Ukrainy [Civil Law of Ukraine]. (Vol. 1.). K.: Concern “Publishing House” In Yure”. (in Ukrainian)

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького