Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу № 7(19)

`
1

Титулка

Детальніше
2

Зміст

Детальніше
3

Завантажити весь журнал у форматі PDF

Детальніше
4

Андрухів О. І. Історико-правові аспекти становлення інституту патронування та опіки в радянському законодавстві

Детальніше
5

Гуменюк Т. І. Порівняльно-правове дослідження конституціоналізму України, Франції Та Німеччини

Детальніше
6

Довганич В. А. Зміст, структура та функцій правової ідеології

Детальніше
7

Євдокимов В. В. Вплив системи австрійського парламентаризму на правосвідомість населення Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Детальніше
8

Рудюк В. С. Світоглядний рівень бачення трансформації судочинства в Україні.

Детальніше
9

Спосіб Д. П. Завдання Служби Безпеки ОУН як охоронної інституції

Детальніше
10

Стечишин А. В. Державотворча діяльність К.Левицького в умовах становлення і розвитку ЗУНР

Детальніше
11

Федик Л. Б. Правовий статус депутатів Галицького крайового сейму та їхніх об’єднань (1861-1918 рр.)

Детальніше
12

Парасюк М. В., Грабар Н. М. Принципи адміністративної діяльності поліції в сфері забезпечення прав і свобод громадян

Детальніше
13

Воронько О. О. Астрент як спосіб примусу до виконання зобов’язання за законодавством Франції

Детальніше
14

Жукевич І. В. Реалізація судового контролю за виконанням рішень у цивільних справах

Детальніше
15

Книш В. В., Касіянчук В. Д., Жирак Р. М., Косьмій М. М., Криховецький І. З., Касіянчук М. В. Правове забезпечення вирощування топінамбура як засобу покращення стану довкілля

Детальніше
16

Саракун І. Б. Консульські установи Польщі як органи держави у міжнародних відносинах: поняття, функції, види та ознаки

Детальніше
17

Шулятицький С. І. Особливості надання безоплатної правової допомоги у малозначних цивільних справах в Україні

Детальніше
18

Зінченко В. М. Взаємозв’язок достатності доказів і стандартів доказування у кримінальному провадженні

Детальніше
19

Кібальник С. О. Особистість злочинця, що вчиняє незаконне переправлення осіб через державний кордон України

Детальніше
20

Крет Г. Р. Сфера застосування і зміст стандартів доказування «обґрунтована підозра», «розумні підстави вважати» та «ймовірна причина» у кримінальному процесі країн англосаксонської правової системи

Детальніше
21

Огерук І. С. Щодо переліку корупційних злочинів, передбачених кримінальним кодексом України

Детальніше
22

Луцький Р. П. Новий погляд на соціальну політику більшовицької влади в питаннях дитячої безпритульності та бездоглядності (Рецензія на монографію О.І. Андрухіва «Правові аспекти боротьби з дитячою безпритульністю і бездоглядністю в західних областях УРСР у 1940-1950-х роках»)

Детальніше
23

Луцький М. І. Правове забезпечення інформаційного суспільства – нагальна вимога сучасності (Рецензія на монографію Н.В.Кушакової-Костицької «Філософсько-правові засади розвитку інформаційного суспільства в Україні»)

Детальніше
24

Піцик Х. З. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

Детальніше
25

Острогляд О. В. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ В СТАНІ СП’ЯНІННЯ: ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Детальніше

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького