Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу № 10(22)

`
1

Титулка

Детальніше
2

Зміст

Детальніше
3

Завантажити весь журнал у форматі PDF

Детальніше
4

Биркович О. І. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ СУДОУСТРОЮ В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 1917-1921 РР.

Детальніше
5

Вовк В. М., Олійник У. М. ПРАВО БУТИ ЗАБУТИМ ЯК «НОВЕ ПРАВО» ЛЮДИНИ У ДІДЖИТАЛІЗОВАНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Детальніше
6

Зварич Р.В., Поліщук Т. С. РЕГУЛЯТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ТА ПРАВОСВІДОМОСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Детальніше
7

Іваничук Р. А. ЗДІЙСНЕННЯ ФУНКЦІЙ ПРАВА В ПРОЦЕСІ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

Детальніше
8

Ілин Л. М. ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ Є. ОЛЕСНИЦЬКОГО

Детальніше
9

Луцький М. І. ІДЕЯ СОБОРНОСТІ У ДЕРЖАВНИЦЬКИХ КОНЦЕПЦІЯХ УКРАЇНЦІВ ХХ СТ.

Детальніше
10

Lutskyi R.P. HISTORICAL AND LEGAL ASPECT OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF POSITIVE LAW

Детальніше
11

Ляшук А. В. МОВА ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ПРАВА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Детальніше
12

Онищук І. І. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

Детальніше
13

Росовська І. Ю. ВПЛИВ РЕЛІГІЇ НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВИХ СІМЕЙ СУЧАСНОСТІ

Детальніше
14

Савчук О. І., Луцька Г. В. ЕВОЛЮЦІЯ ЦЕРКОВНОГО НОТАРІАТУ У КАНОНІЧНОМУ ПРАВІ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

Детальніше
15

Федик Л. Б. ФОРМИ ПРОТИДІЇ МОЛОДІЖНОМУ СУБКУЛЬТУРНОМУ РУХУ В СРСР У 1940-1960-Х РР.: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Детальніше
16

Харченко Н. П. ПРАВОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ І ЗМІСТУ

Детальніше
17

Маковій В. П. СПІВВІДНОШЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ІНТЕРЕСУ У СФЕРІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

Детальніше
18

Острогляд О. В. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДСЬКОСТІ З СУДОВИМИ ТА ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ: АСПЕКТ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Детальніше
19

Бабецька І. Я. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ БРЕНДУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Детальніше
20

Гуменюк Т. І. ДИВЕРГЕНЦІЯ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ТА АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ПРАВОВИХ СІМЕЙ НА ПРИКЛАДІ БРЕКЗИТУ

Детальніше
21

Криховецький І. З., Косьмій М. М., Луцький Р. П., Боцюрко В. І., Касіянчук В. Д. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ОЗДОРОВЧОГО ТА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Детальніше
22

Шевчук Л. В. ПРЕДСТАВНИК, ЯК ТРЕТЯ ОСОБА У ШЛЮБНОМУ ДОГОВОРІ

Детальніше

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького