Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу № 5(17)

`
1

Завантажити весь журнал у форматі PDF

Детальніше
2

Титулка

Детальніше
3

Зміст

Детальніше
4

Луцький А. І. Перспективи позитивістської ідеології в умовах глобалізації (історико-правовий аспект)

Детальніше
5

Луцький М. І. Правові засади реалізації ідеї соборності (до 100 річчя з моменту створення ЗУНР)

Детальніше
6

Євдокимов В. В. Правові засади системи парламентаризму Австро-Угорщини, та особливості її реалізації в Галичині

Детальніше
7

Зварич Р. В. Процес формування та реалізації регулятивної функції капіталістичного права

Детальніше
8

Биркович О. І. Концепт правди в судовій системі Київської Русі

Детальніше
9

Волковецька С.В. Правове виховання молоді як необхідна умова української демократії

Детальніше
10

Книш В.В. Перспективи розвитку інституту конституційно-правової відповідальності в Україні

Детальніше
11

Андрухів О. І. Порівняльна характеристика правових заходів радянського та польського урядів міжвоєнних десятиліть у сфері протидії дитячої безпритульності

Детальніше
12

Федик Л. Б. Правова культура учасників виборчого процесу у східній Галичині кінця ХІХ – початку ХХ століття

Детальніше
13

Віконський В. В.Теоретично-правовий аналіз поліфункціональності сучасного українського права

Детальніше
14

Веркалець І. Д. Правова психологія в механізмі реалізації права

Детальніше
15

Аронов Я. Правова культура юриста

Детальніше
16

Довганич В. А. Ідеологія соціал-демократичного спрямування та етапи її трансформації у правовій свідомості галичан кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Детальніше
17

Кузь С. В. Концепція функціональності в теорії природного права

Детальніше
18

Шевчук Л. В. Відображення правової ідеології в конституційних актах Західноукраїнської Народної Республіки

Детальніше
19

Івасин О. Р. Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративному судочинстві: спеціальні способи

Детальніше
20

Миколаєнко Ю. І. Права людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в основних концепціях сучасного праворозуміння

Детальніше
21

Жуковська Л. А. Проблеми законодавчого визначення завдань спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції в Україні

Детальніше
22

Бабецька І. Я. Класифікація інтересу як цивільно-правової категорії

Детальніше
23

Гуйван П. Д. Часова визначеність національної правової системи

Детальніше
24

Піцик Х. З. Правовий статус спадкоємців при спадкуванні за законом

Детальніше
25

Саветчук В. М. Виконання та відповідальність за невиконання договору про злиття (приєднання) за законодавством України та ЄС

Детальніше
26

Стратонов В. М., Чесакова М. С. Тактика проведення слідчого експерименту в умовах протидії розслідуванню злочинів

Детальніше
27

Шахова К. В. Сучасний стан правового регулювання оперативно-розшукової протидії злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності особи

Детальніше
28

Габуда А. С., Сав’юк О. В. Проблеми криміналізації шантажу

Детальніше
29

Гуцуляк М. Я., Равлюк І. І. Параметризація поняття корупції в нормативно-правовій площині: дефініції, ознаки та проблеми регламентації

Детальніше
30

Огерук І. С. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та Республіки Молдова у сфері протидії корупції

Детальніше
31

Плескач О. Ю. Окремі особливості оперативно-розшукового забезпечення кримінальних проваджень за фактом розшуку осіб, зниклих безвісти

Детальніше
32

Дан А.В. Причини та умови використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом в Україні

Детальніше
33

Вихідні дані

Детальніше

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького