Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу № 4

`
1

Титулка

Детальніше
2

Зміст

Детальніше
3

Завантажити весь журнал у форматі PDF

Детальніше
4

Костицький М. В. Філософсько-правовий аналіз депутатського імунітету та індемнітету в Україні

Детальніше
5

Луцький І. М. Відродження української державності та творення українського права 1917-1918 років на християнських засадах

Детальніше
6

Андрухів І. О. Початок «нової» антирелігійної кампанії в 1961 році та її наслідки

Детальніше
7

Луцький А. І. Законність як засада діяльності правоохоронних органів України

Детальніше
8

Луцький М. І. Процесуальні форми психологічних засобів захисту прав людини згідно з чинним законодавством

Детальніше
9

Луцька Г. В. Дослідження загальнотеоретичних проблем держави і права та історико-правових проблем у працях вчених-правників – членів НТШ у 1892-1939 рр

Детальніше
10

Каленюк О. М. Створення словників української правничої термінології в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття

Детальніше
11

Черепій П. М., Корольов В. В. Поняття науки цивільного процессу

Детальніше
12

Футулуйчук Д. Д. Етапи становлення армії УНР (1917-1918 рр.): спроба ретроспективного аналізу

Детальніше
13

Луцький Р. П. Позитивне право як спосіб осмислення правової реальності

Детальніше
14

Мацькевич М. М. Культурні права і свободи в системі прав і свобод людини і громадянина в Україні

Детальніше
15

Книш В. В. Юридичне закріплення та основні ознаки принципу поєднання особливостей використання землі як природного ресурсу, основного засобу виробництва та територіального базису

Детальніше
16

Гараніна Г. Г., Васильєв О. В. Організаційно-правовий аспект регулювання трудової маятникової міграції населення в Прикарпатті

Детальніше
17

Громко В. Я. Вплив умов життя неповнолітнього на призначене йому покарання

Детальніше
18

Лаврів О. Я. Гармонізація основних принципів трудового права України із законодавством Європейського союзу

Детальніше
19

Юхимюк О. М. Функції правозастосовного тлумачення норм права

Детальніше
20

Марисюк К. Б. Кримінально-правова політика у сфері майнових покарань у Північній Буковині у складі Румунії (1919-1940 рр.)

Детальніше
21

Томин С. В. Особливості підтримання прокурором державного обвинувачення у справах про незаконний збут наркотичних засобів

Детальніше
22

Лоза В. В. Проблеми побудови відносно визначених санкцій

Детальніше
23

Федорак Л. М. «Точка відліку» при призначенні покарання

Детальніше
24

Глазунова С. М. До питання набуття гірськими населеними пунктами України статусу учасника конституційних правовідносин

Детальніше
25

Острогляд О. В. Окремі аспекти оскарження захисником рішення суду першої інстанції за апеляційною підставою невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості злочину та особі засудженого

Детальніше
26

Соловій Я. І. Кримінально-правові проблеми кваліфікації злочинних захоплень суб’єктів господарювання як виявів рейдерства

Детальніше
27

Стеблинська О. С. Окремі питання запровадження ювенальної юстиції в Україні

Детальніше
28

Вітовська І. В. Правове забезпечення використання живих природних ресурсів виключної (морської) економічної зони України

Детальніше
29

Соловій О. Я. Кримінально-виконавчі аспекти застосування заохочення до засуджених як складова стимулювання їх позитивної посткримінальної поведінки

Детальніше
30

Яцук Н. Є. Український досвід у контексті запиту сучасності на правову концепцію федералізму

Детальніше
31

Ілин Л. М. Організація роботи та правовий статус апарату Галицького крайового сейму (1861-1918 рр.)

Детальніше
32

Гуменюк Т. І. Пакт Молотова-Ріббентропа: історико-правовий аспект

Детальніше
33

Черник Н. С. Християнсько-правові основи в поглядах Т. Шевченка

Детальніше
34

Скоморовський В. Б. Політико-правові передумови створення СРСР

Детальніше
35

Ковалик В. В. Основні напрями реформування державної служби на сучасному етапі

Детальніше
36

Ковальчук Р. Л. Особливості забезпечення права на освіту інвалідів в Україні

Детальніше
37

Василів І. В. Порушення правових норм працівниками органів внутрішніх справ західних областей УРСР у перші повоєнні роки: їх причини і наслідки

Детальніше
38

Андрухів О. І. Організаційно-правові заходи органів радянської влади у вирішенні питання репатріації в 1945-1947 рр

Детальніше
39

Резинська В. О. Організаційно-правові особливості комплектації особового складу добровільних воєнізованих формувань у західних областях УРСР в 1944-1948 роках

Детальніше
40

Мельник П. В. Правові підстави адаптації законодавства України у сфері протидії злочинам проти довкілля до законодавства Європейського співтовариства

Детальніше
41

Косьмій М. М. Витіснення матеріалізму з правосвідомості українців та поширення духовності

Детальніше
42

Семенюк В. В. Особливості втілення релігійних і моральних засад українського суспільства у положеннях Конституції Пилипа Орлика

Детальніше
43

Косьмій Л. Р. Трудові права інвалідів: порівняльно-правова характеристика законодавства України та Російської Федерації

Детальніше
44

Лотоцький М. В. Міжнародно-правові підходи щодо змісту діяльності адвокатури як суб’єкта попередження злочинів

Детальніше
45

Щурик М. В. Кадровий потенціал аграрного сектора Карпатського макрорегіону: механізми формування та використання

Детальніше
46

Івашків Т. С., Борович О. В. Теоретичні основи економіко-енергетичної оцінки основних засобів аграрних підприємств

Детальніше
47

Касіянчук В. Д. Енергоефективний будинок, альтернативна енергія, енергозберігаючі технології вже сьогодні! Економічні основи

Детальніше
48

Негрич М.Д. Концепція інституційних змін у сфері управління лісами і лісовим господарством

Детальніше
49

Серняк О. І. Поняття «адміністративний капітал»: підходи до тлумачення

Детальніше
50

Мазур І. М. Модель ресурсокористування України

Детальніше
51

Луцька Н. І. Економічні основи застосування реклами в ринкових умовах

Детальніше

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького