Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу № 3

`
1

Титулка

Детальніше
2

Зміст

Детальніше
3

Завантажити весь журнал у форматі PDF

Детальніше
4

Луцький І. М. Християнські засади українського права у програмних документах наддніпрянських та галицьких політичних діячів (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)

Детальніше
5

Аніщук Н. В., Бойчук А. Ю. Становлення інституту адвокатури на західноукраїнських землях

Детальніше
6

Іванський А. Й. Правові перспективи удосконалення відшкодування податку на додану вартість в Україні з урахуванням європейського досвіду

Детальніше
7

Жукевич І. В. Динаміка явних та неявних принципів права у цивільному судочинстві України

Детальніше
8

Косьмій М. М. Мораль і право: питання розмежування та взаємодії

Детальніше
9

Каленюк О. М. Історичні передумови розвитку української правничої термінології на західноукраїнських землях

Детальніше
10

Луцька Г. В. Юридичні дослідження викладачів та випускників Львівського університету – членів Наукового товариства імені Шевченка у 1892 – 1939 рр

Детальніше
11

Зварич Р. В. Демократія як важливий чинник національної держави

Детальніше
12

Луцький М. І. Підстави проведення судової експертизи в адміністративному судочинстві України

Детальніше
13

Нестор Н. В. Угода за результатами медіації: суть та правові наслідки

Детальніше
14

Черепій П. М. Завдання кримінального судочинства у державі

Детальніше
15

Луцький А. І. Використання спеціальних психологічних знань у кримінальному судочинстві

Детальніше
16

Книш В. В. Принцип невтручання держави у процес реалізації земельних прав суб’єктами земельних відносин

Детальніше
17

Лотоцький М. В. Роль і місце адвоката у прогнозуванні злочинної поведінки осіб, законні інтереси яких він представляє

Детальніше
18

Луцький Р. П. Cпеціальні засади функціонування соціального захисту державних службовців в Україні

Детальніше
19

Щурик М. В. Еколого-економічні засади організації лісового сектора економіки в Карпатському макрорегіоні

Детальніше
20

Алькема В. Г. Операційна стратегія як чинник економічної безпеки розвитку виробничого підприємства

Детальніше
21

Перович Д. М. Роль торгівлі у розвитку економіки України та вирішенні соціально-економічних потреб населення

Детальніше
22

Васильєв-Мюллер О. В., Васильєв В. О. Новий погляд на «розподіл багатства» з позицій розуміння закону збереження праці

Детальніше
23

Холявко Н. І. Класифікація проектів міжнародного співробітництва

Детальніше
24

Кривошей В. В. Динаміка основних індикаторів розвитку трудового капіталу ресторанного господарства

Детальніше
25

Богданова О. О. Окремі аспекти оподаткування сільськогосподарських підприємств

Детальніше
26

Дмитрук О. Я. Оцінка виробничого потенціалу машинобудівних підприємств Хмельницької області

Детальніше
27

Криховецький І. З. Туристична індустрія України: стан, проблеми та перспективи розвитку

Детальніше
28

Котлінська Ю. Г. Проблеми та перспективи становлення брендингу в Україні

Детальніше
29

Михайлишин Л. І. Вектори інтеграції України: в ЄС чи СНД

Детальніше
30

Луцька Н. І. Пріоритетні напрямки розвитку єврорегіонів в системі транскордонного співробітництва України

Детальніше
31

Касіянчук В. Д. Можливості використання деревної біомаси як альтернативного енергоресурсу

Детальніше
32

Тимоць М. В. Інституційне забезпечення інноваційного процесу збереження та поліпшення земельних ресурсів

Детальніше
33

Цюцяк А. Л., Цюцяк І. Л. Впровадження системи комплаєнс-контролю у вітчизняну систему незалежного фінансового контролю та аудиту

Детальніше
34

Андрухова О. О. Логістичний підхід до управління підприємством як логістичною системою

Детальніше
35

Остафійчук Ю. П. Переваги і недоліки інтеграції фондового ринку України у міжнародну фінансову систему

Детальніше

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького